Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Y tế - Sức khỏe
  4. Các nhà khoa học khám phá ra lý do tại sao voi hiếm khi mắc bệnh ung thư

Các nhà khoa học khám phá ra lý do tại sao voi hiếm khi mắc bệnh ung thư

18/11/2015
Mức trung cấp

Scientists discover why elephants rarely get cancer

As elephants evolved, their bodies made many extra copies of a gene that prevents tumors from forming

Despite their big size, elephants rarely get cancer, and scientists said Thursday they have discovered the secret to the creatures' special protection. It's in the genes.

Elephants have 38 additional modified copies of a gene that encodes p53, a compound that suppresses tumor formation.

Humans, on the other hand, have only two, according to the study in the Journal of the American Medical Association (JAMA).

This means that as elephants evolved, their bodies made many extra copies of a gene that prevents tumors from forming.

Elephants have been considered an enigma for years because they have far more cells than people, which would presumably place them at higher risk of cancer over their lifespans which can last 50-70 years.

And yet, the analysis of a large database of elephant deaths showed that less than five percent of elephants die of cancer, compared to 11 to 25 percent in people.

"By all logical reasoning, elephants should be developing a tremendous amount of cancer, and in fact, should be extinct by now due to such a high risk for cancer," said co-senior author Joshua Schiffman, pediatric oncologist at Huntsman Cancer Institute, University of Utah School of Medicine.

"We think that making more p53 is nature's way of keeping this species alive."

Elephants also come naturally equipped with a more aggressive internal mechanism for killing damaged cells that are at risk for becoming cancerous, researchers said.

"In isolated elephant cells, this activity is doubled compared to healthy human cells," said the study, which was co-authored by experts from Arizona State University and the Ringling Bros. Center for Elephant Conservation.

Researchers hope that their findings could one day lead to new cancer-fighting therapies in people.

But that day could be far off, according to Mel Greaves, director of the Centre for Evolution and Cancer at The Institute of Cancer Research, London.

"The new research provides a plausible answer to one of the most celebrated riddles in evolutionary biology –- why some big animals with lots of cells still manage to have quite low rates of cancer," said Greaves, who was not involved in the study.

"It is not immediately clear what lessons there are from this elephant tale for risk of cancer in humans. The main impact of this remarkable story is to bring into focus the question of why we are so uniquely predisposed to cancer for our size and lifespan –- and what we can do to change this."

Source: Thanhnien News

 

 

Các nhà khoa học phát hiện ra lí do tại sao voi hiếm khi mắc bệnh ung thư

Trong lúc những con voi tiến hóa, cơ thể của chúng tạo ra nhiều bản sao của một gen mà có thể ngăn chặn các khối u hình thành.

Mặc dù chúng có kích thước lớn, những con voi vẫn rất hiếm mắc bệnh ung thư, các nhà khoa học vào ngày thứ 5 vừa qua cho biết họ đã khám phá ra bí mật tạo nên sự bảo vệ đặc biệt ấy. Nó nằm trong các gen.

Voi có thêm 38 bản sửa đổi bổ sung sao chép từ một gen được mã hóa p53, một hợp chất ngăn chặn sự hình thành các khối u.

Mặt khác, theo nghiên cứu trên Tạp chí của Hiệp Hội Y Khoa Mỹ ở người chỉ có hai,

Điều này có nghĩa rằng trong lúc tiến hóa, cơ thể voi tạo ra nhiều bản sao của gen ngăn chặn sự hình thành các khối u.

Voi đã được xem như là một bí ẩn trong nhiều năm bởi vì chúng có nhiều tế bào hơn người, điều mà đáng lẽ ra đưa chúng vào mối nguy cơ ung thư cao hơn so với tuổi thọ mà chúng có thể có là 50-70 năm.

Tuy nhiên, các phân tích từ một cơ sở dữ liệu lớn của những con voi chết chỉ ra rằng có ít hơn năm phần trăm voi chết do ung thư.

"Bởi tất cả các suy luận có logic, voi nên phát triển một lượng lớn các bệnh ung thư, thật vậy, chúng lẽ ra nên bị tuyệt chủng cho tới bay giờ bởi nguyên nhân nguy hiểm cao do ung thư, phát biểu của người đồng cấp Joshua Schiffman, bác sĩ chuyên khoa ung thư nhi của bệnh viện Ung Thư Huntsman, đại học utah of medicine.

" Chúng tôi nghĩ rằng tạo ra nhiều p53 là cách thức tự nhiên để loài này tôn tại"

các nghiên cứu cho thấy Voi được trang bị một cơ chế tự nhiên để tiêu diệt những tế bào hư hại có nguy cơ trở thành khối u.

"Trong những tế bào voi cô lập, hoạt động này tăng gấp đôi so với những tế bào khỏe mạnh", nghiên cứu cũng cho biết, đó là đồng tác giả của nghiên cứu từ Arozona State University and the Ringling Bros, trung tâm bảo tồn voi.

Các nhà nghiên cứu cũng hi vọng phát hiện của họ có thể dẫn đến một phương pháp chống ung thư mới cho con người.

Nhưng ngày ấy có thể còn rất xa, theo Mel Greaves, giám đốc của trung tâm tiến hóa và ung thư tại Việ nghiên cứu ung thư tại London.

"Nghiên cứu mới này có thể cung cấp một câu trả lời hợp lý cho một trong những bí ẩn nổi tiếng trong sinh học tiến hóa- tại sao một vài loài thú lớn với nhiều tế bào vẫn có thể tổ chức quản để có một mức ung thư thấp nhất." Greaves, người không tham gia vào nghiên cứu.

" Những bài học có từ câu chuyện ung thư của voi cho mối nguy ung thư ở người không phải là bài học ngay lập tức. Tác động chính của câu chuyện đặc biệt này là để mang đến trọng tâm của câu hỏi tại sao duy mỗi chúng ta mắc ung thư so với kích thước và tuổi thọ của mình- và chúng ta có thể làm gì dể thay đổi điều đó."

 

Dịch bởi: hainguyen

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục