Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Các nhà sử học, giáo viên thúc đẩy việc giữ lịch sử là một môn học độc lập

Các nhà sử học, giáo viên thúc đẩy việc giữ lịch sử là một môn học độc lập

28/11/2015
Mức trung cấp

Historians, teachers urge retention of history as school subject

Many people expressed their concern about the fate of history as a learning subject at general schools after the Ministry of Education and Training (MOET) integrates history with other subjects.

The ministry has tried to calm the public down by affirming that history will not disappear from general schools. Only the way of teaching history will be changed. 

However, Duong Trung Quoc, a renowned historian, said in an interview to Nguoi Lao Dong: “MOET argues that history will not be eliminated from school, but we think this is just ‘saying’ and we doubt it.” 

“We feel disappointed with the idea of declaring death to history as a learning subject at general school,” Quoc said.

A high school teacher in Hanoi commented that MOET seems to be trying to ‘please’ students who complain they are fed up with history lessons by integrating history into other learning subjects.

In 1996, Tuoi Tre newspaper conducted a survey on students’ interest in history and found their differences with other subjects. Polled students said they found history lessons boring and time consuming. 

However, surprisingly, students now do not feel excited about MOET’s idea on integrating history with other learning subjects as analysts thought. Nguyen Van Hung, a student in Hanoi, wrote on his Facebook that though he is bad at history, he doesn’t want history removed as a learning subject.

“I believe that history is important. What MOET needs to do is to change the teaching method to make history lessons more attractive in the eyes of students, not to eliminate history as a subject,” he commented.

Kieu The Hung, former vice president of the Hanoi Education University, commented on Nguoi Lao Dong that it was an ‘unreasonable’ and ‘anti-scientific’ idea to eliminate history.

Hung said that he has never before seen such a ‘special phenomenon’: so many people, from history lecturers to scientists, working teachers and retired teachers, old people to students, and war veterans,have expressed their worries about the position of history in the general education curriculum.

Quoc, the historian, said that though he advocates the idea that it is necessary to reform the education and ease the workload on students, he does not think eliminating history from curriculum is a reasonable behavior.

“We don’t agree with MOET on its way to treat history,” he said.

Source: VIETNAMNET

 

 

Các nhà sử học, giáo viên thúc đẩy việc giữ lịch sử là một môn học độc lập

Nhiều người tỏ ra lo ngại về số phận của môn lịch sử ở trường phổ thông sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET ) tích hợp môn lịch sử với các môn khác.

Bộ đã cố gắng trấn an công chúng bằng cách khẳng định rằng lịch sử sẽ không biến mất khỏi các trường phổ thông. Chỉ có cách giảng dạy môn lịch sử sẽ được thay đổi.

Tuy nhiên, ông Dương Trung Quốc, một nhà sử học nổi tiếng cho biết trong một cuộc phỏng vấn với báo Người Lao Động: "Bộ GD-ĐT nói rằng lịch sử sẽ không bị loại ra khỏi trường học, nhưng chúng tôi nghĩ rằng đây chỉ là 'lời nói' và chúng tôi nghi ngờ nó"

"Chúng tôi cảm thấy thất vọng với ý tưởng tuyên bố khiến lịch sử không còn là một môn học ở trường phổ thông" ông Quốc cho biết.

Một giáo viên trường trung học ở Hà Nội nhận xét rằng Bộ GD-ĐT có vẻ là đang cố gắng để 'làm hài lòng' những học sinh đã phàn nàn rằng họ chán những bài học lịch sử bằng cách tích hợp môn này vào các môn học khác.

Năm 1996, báo Tuổi Trẻ đã tiến hành một cuộc khảo sát về sự quan tâm của học sinh đối với lịch sử và nhận ra sự khác biệt với môn khác. Học sinh được hỏi cho biết họ thấy những bài học lịch sử nhàm chán và tốn thời gian.

Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên là học sinh hiện nay không cảm thấy hứng thú với ý tưởng của Bộ GD-ĐT về việc tích hợp môn lịch sử với các môn học khác như các nhà phân tích nghĩ. Nguyễn Văn Hùng một học sinh ở Hà Nội đã viết trên Facebook của mình rằng mặc dù cậu rất dở môn lịch sử nhưng cậu không muốn môn lịch sử bị loại bỏ.

"Tôi tin rằng lịch sử là môn quan trọng. Những gì Bộ GD-ĐT cần phải làm là thay đổi phương pháp giảng dạy để làm cho những bài học lịch sử hấp dẫn hơn trong con mắt của học sinh, chứ không phải loại bỏ môn lịch sử" anh nhận xét.

Ông Kiều Thế Hưng, cựu phó chủ tịch của Đại học Sư phạm Hà Nội bình luận trên Báo Người Lao Động rằng bỏ môn lịch sử là một ý tưởng "bất hợp lý" và "phản khoa học".

Ông Hưng nói rằng ông chưa bao giờ nhìn thấy một "hiện tượng đặc biệt" như vậy: rất nhiều người, từ các giảng viên lịch sử đến các nhà khoa học, giáo viên đang làm việc và giáo viên đã nghỉ hưu, từ người già cho đến học sinh, cựu chiến binh đều bày tỏ sự lo lắng của họ về vị trí của môn lịch sử trong chương trình giáo dục chung.

Ông Quốc, một nhà sử học cho rằng mặc dù ông ủng hộ ý tưởng rằng cần thiết phải cải cách giáo dục và giảm bớt khối lượng bài vở đối với học sinh nhưng ông không nghĩ rằng loại bỏ môn lịch sử khỏi chương trình giảng dạy là một hành vi hợp lý.

"Chúng tôi không đồng ý với Bộ GD & ĐT về cách đối xử với môn lịch sử" ông nói.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục