Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Y tế - Sức khỏe
  4. Các quan chức y tế Việt Nam muốn hợp pháp hóa phẫu thuật chuyển đổi giới tính

Các quan chức y tế Việt Nam muốn hợp pháp hóa phẫu thuật chuyển đổi giới tính

15/08/2015
Mức căn bản

Vietnam health officials want to legalize gender reassignment surgery

Officials say at least 600 people who have transitioned are still waiting for new rules to be able to change their name, gender identification

The Ministry of Health has emerged as a new champion for transgender people's rights in Vietnam after it urged the government to consider new legislation that will make sex reassignment surgery legal. 

Health officials also want the Civil Code, which is being amended, to include regulations that allow transgender people to easily change their name and gender identification in birth certificates. 

At least 600 Vietnamese who have transitioned are still waiting to do so, according to the Ministry of Health’s Maternal and Child Health Department.

Nguyen Huy Quang, director of the ministry’s Legal Department, said many people have undergone gender reassignment procedures even though they are illegal.

“There are about 500,000 people nationwide whose assigned genders are incongruous with their gender identity. Up to 1,000 of them have had gender reassignment surgery,” he said.

Vietnam has been sending out mixed messages when it comes to rights for lesbian, gay, bisexual and transgender people. 

For instance, the country lifted a ban on same-sex marriage ceremonies early this year. However, the government has yet to offer gay couples legal recognition. 

Under a 2008 government decree, sex reassignment is strictly limited to only those without complete sex organs and those with both male and female sex organs. Procedures are only allowed at a few designated hospitals. 

Source: Thanhnien News

 

 

Các quan chức y tế Việt Nam muốn hợp pháp hóa phẫu thuật chuyển đổi giới tính

Các quan chức cho biết có ít nhất 600 người đã chuyển đổi vẫn đang chờ đợi quy định mới để có thể thay đổi tên, xác định lại giới tính của họ.

Bộ Y tế nổi lên như một nhà đấu tranh mới cho quyền của người chuyển giới ở Việt Nam sau khi kêu gọi chính phủ xem xét quy định mới coi chuyển đổi giới tính là hợp pháp.

Các quan chức y tế cũng muốn Bộ luật Dân sự, đang được sửa đổi, bao gồm các quy định cho phép người chuyển giới dễ dàng thay đổi tên và nhận dạng giới tính của họ trong giấy khai sinh.

Ít nhất 600 người Việt năm đã chuyển đổi vẫn đang chờ đợi điều đó, theo Bộ Y tế - Vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế của Bộ, cho biết nhiều người đã trải qua các quy trình chuyển đổi giới tính mặc dù họ đang làm trái pháp luật.

Ông nói "Có khoảng 500.000 người trên cả nước có giới tính được gán là không thích hợp với bản sắc giới tính của họ. Có đến 1.000 người trong số họ đã từng phẫu thuật chuyển đổi giới tính."

Việt Nam đã gửi đi những thông điệp lẫn lộn khi nói đến quyền lợi cho người đồng tính nữ, đồng tinh nam, lưỡng tính và chuyển đổi giới tính.

Ví dụ, nước ta đã dỡ bỏ lệnh cấm kết hôn đồng giới đầu năm nay. Tuy nhiên, chính phủ vẫn chưa thừa nhận pháp lý cho các cặp vợ chồng đồng tính.

Theo một nghị định của chính phủ năm 2008, xác định lại giới tính bị hạn chế nghiêm ngặt chỉ dành cho những người không có cơ quan sinh dục đầy đủ và những người có cả hai bộ phận sinh dục nam và nữ. Các thủ tục chỉ được cho phép ở một vài bệnh viện được chỉ định.

 

Dịch bởi: cepnguyen

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục