Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Nông - Lâm - Ngư nghiệp
  4. Các ruộng lúa ở tỉnh Hưng Yên bị chết non

Các ruộng lúa ở tỉnh Hưng Yên bị chết non

10/09/2015
Mức trung cấp

Rice fields in Hung Yen Province die prematurely

The rice fields in Van Lam district in Hung Yen province have suddenly turned yellow and withered. Local farmers believe the paddy fields died because of polluted water.

Dinh Thi Chan, a farmer in Dong Mai hamlet, complained that more than 3,600 square meters of her rice fields had died, affirming that rice had been harmed by polluted water.

“My rice fields are irrigated with the water from C5, while waste water from production workshops also goes to C5,” she said.

The water in the rice fields in Cong Minh and Khe Sanh areas is black and has a bad odor, which causes nausea. Some farmers said that their feet felt numb, and that rashes developed after working in the rice fields. 

Dead paddy was discovered in the winter-spring crop, but just on a small scale, which only hurt four to five households. This was attributed to waste water from a nearby duck farm. However, since August 10, most of the paddy has died. 

Le Viet Duan in Dong Mai hamlet complained that he lost 2.5 sao of the winter-spring crop (1 sao = 360 square meters) and has lost another 8.5 sao more.

“You see, all the rice fields here are getting yellow as if they are irrigated with herbicide,” Duan said.

Trinh Dinh Buong, an old farmer, affirmed that the paddy did not die because of pesticide.

“We have been spraying rice with pesticide for many years and nothing has happened. It is now the polluted water from the canal which is killing the rice,” Buong said.

Pointing to the fish ponds, Buong said not only rice but fish have also died because of the dirty water.

Locals have every reason to think that the C5 canal is polluted by waste water from a workshop of Tuan Cuong Company, a pack manufacturer, because this is the only enterprise in the area.

According to Le Van Le, deputy chair of Chi Dao Commune, at least 2.3 hectares of paddy field have died, while the damaged area is expected to increase in the future because of dirty water. 

However, the local authorities cannot help farmers find out if Tuan Cuong’s workshop is the culprit, because the workshop is located in Minh Hai commune.

Tuan Cuong was established as a packaging company, but it shifted to make plastics in 2005. According to Minh Hai commune chair Nguyen Duc Hung, chemicals might come from the company’s plastic crates.

Source: VIETNAMNET

 

 

Các ruộng lúa ở tỉnh Hưng Yên bị chết non

Các cánh đồng lúa ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã bất ngờ chuyển sang màu vàng và héo. Nông dân địa phương tin rằng các cánh đồng lúa chết vì nước ô nhiễm.

Bà Đinh Thị Chan, một nông dân ở thôn Đồng Mai, phàn nàn rằng hơn 3.600 mét vuông ruộng lúa của bà đã chết, khẳng định rằng cây lúa đã bị tổn hại bởi nước bị ô nhiễm.

"Ruộng lúa của tôi được tưới bằng nước từ kênh số 5, trong khi nước thải từ các xưởng sản xuất cũng đi đến kênh số 5" cô nói.

Nước trong ruộng lúa tại khu vực xã Công Minh và Khe Sanh có màu đen và mùi hôi gây buồn nôn. Một số nông dân cho biết rằng họ cảm thấy đôi chân của mình bị tê liệt, và phát ban sau khi làm việc trong các ruộng lúa.

Lúa chết đã được phát hiện từ vụ đông xuân, nhưng chỉ ở quy mô nhỏ, làm ảnh hưởng đến 4-5 hộ gia đình. Điều này được cho là do nước thải từ một trang trại vịt gần đó. Tuy nhiên, kể từ ngày 10 tháng 8, hầu hết các ruộng lúa đã chết.

Ông Lê Việt Duẩn ở thôn Đồng Mai phàn nàn rằng ông đã mất 2,5 sào lúa đông xuân (1 sào = 360 mét vuông) và đã mất thêm 8,5 sào nữa.

"Như anh thấy đấy, tất cả các cánh đồng lúa ở đây đang bị vàng đi như thể được tưới bằng thuốc diệt cỏ" ông Duẩn nói.

Ông Trịnh Đình Bường, một nông dân già, khẳng định rằng lúa không chết vì thuốc trừ sâu.

"Chúng tôi đã phun thuốc trừ sâu lúa nhiều năm và không có gì xảy ra cả. Bây giờ, nước ô nhiễm từ kênh đã giết chết lúa" ông Bường nói.

Chỉ vào các ao cá, ông Bường cho biết không chỉ có lúa mà cá cũng đã chết vì nước bẩn.

Người dân địa phương có mọi lý do để nghĩ rằng kênh số 5 bị ô nhiễm do nước thải từ một nhà máy của Công ty Cường Tuấn, một doanh nghiệp đóng gói, bởi vì đây là doanh nghiệp duy nhất trong khu vực.

Theo ông Lê Văn Lễ, Phó chủ tịch xã Chí Đạo, ít nhất 2,3 ha ruộng lúa đã chết, trong khi khu vực bị thiệt hại dự kiến sẽ tăng trong tương lai bởi vì nước bẩn.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương không thể giúp nông dân tìm hiểu xem liệu nhà máy Tuấn Cường có phải là thủ phạm, bởi vì nhà máy này tọa lạc tại xã Minh Hải.

Doanh nghiệp Tuấn Cường được thành lập như một công ty bao bì, nhưng đã chuyển sang làm nhựa trong năm 2005. Theo chủ tịch xã Minh Hải Nguyễn Đức Hùng, hóa chất có thể đến từ các thùng nhựa của công ty.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục