Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Các thủ Khoa của kì thi công chức bị loại khỏi các vị trí ở các cơ quan Nhà nước

Các thủ Khoa của kì thi công chức bị loại khỏi các vị trí ở các cơ quan Nhà nước

17/06/2015
Mức trung cấp

Valedictorians who passed civil service exam are rejected for state posts

Fourteen valedictorians passed the civil service exam one year ago but still cannot take office at state agencies.

In principle, the candidates under the program to attract talent to state offices did not have to attend the civil service exam. However, they had to take a test with a 50 mark to become civil servants.  

Twenty nine out of the 41 candidates met the requirements after attending the test. However, the Hanoi Department of Interior Affairs later released a dispatch, saying that the Ministry of Interior Affairs only accepted 15 officers, while the remaining 14 candidates were rejected.

Two of the 14 candidates then made appeals against the decision. The Hanoi Department of Interior Affairs on May 28, 2015 said the department asked the Ministry of Interior Affairs but has not received the final decision.

Taking part-time jobs 

TH, one of the 14 candidates, said after graduating school, he returned to his home village and worked for a joint stock company in the locality. After hearing that he passed the test, he resigned from the post at the company and prepared to take office at a state agency in Hanoi.

However, H still cannot take the job as expected. He has been told to wait for the final decision, but he is not sure how much more time he needs to wait. He doesn’t know if he should apply for another job.

“If I take a new job and then resign from the post after several months of working, I will upset the business,” he said.

TD, another candidate, said she works at a part time job as a translator which can cover her basic needs.

All of them said they do not know when they can receive the answers about whether they can be employed by state agencies. 

TT, a candidate, said she did not give up her job at an industrial zone. If she had resigned from the post, she would be jobless.

An analyst said that talented candidates seemingly have a hard lot, even though state agencies have promised to lay the red carpet to welcome them.

Source: VIETNAMNET

 

 

Các thủ khoa của kỳ thi công chức bị các cơ quan nhà nước từ chối

Mười bốn Thủ Khoa của kỳ thi công chức cách đây một năm vẫn không thể đi làm tại các cơ quan nhà nước.

Về nguyên tắc, các ứng cử viên của chương trình thu hút nhân tài cho cơ quan nhà nước không phải tham gia các kỳ thi công chức. Tuy nhiên, họ đã phải thực hiện một bài kiểm tra đạt 50 điểm để trở thành công chức.

Có 29 trong số 41 ứng cử viên đạt yêu cầu sau khi tham dự kỳ thi này. Tuy nhiên, Sở Nội vụ Hà Nội sau đó đưa ra công văn, nói rằng Bộ Nội vụ chỉ nhận 15 cán bộ và 14 ứng cử viên còn lại đều bị từ chối.

Hai trong số 14 ứng cử viên đó đã khiếu nại phản đối quyết định. Vào ngày 28 tháng 5 năm 2015, Sở Nội vụ Hà Nội cho biết Sở đã yêu cầu Bộ Nội vụ trả lời nhưng chưa nhận được quyết định cuối cùng.

Nhận công việc bán thời gian

TH, một trong số 14 ứng viên, cho biết sau khi tốt nghiệp, anh trở về quê và làm việc cho môt công ty cổ phần trên địa bàn. Sau khi nghe tin đã vượt qua kỳ kiểm tra, anh từ chức tại công ty và chuẩn bị để nhận việc làm trong một cơ quan nhà nước tại Hà Nội.

Tuy nhiên, H vẫn không nhận được công việc như mong đợi. Anh được cho biết cần chờ đợi quyết định cuối cùng nhưng anh chưa biết mình cần phải chờ đợi bao lâu nữa. Anh đang nghĩ tới việc xin một công việc khác.

Anh nói "Nếu tôi có một công việc mới và sau đó viết đơn xin thôi việc sau vài tháng, tôi sẽ làm doanh nghiệp rối tung mất."

TD, một ứng viên khac cho biết, cô làm công việc phiên dịch bán thời gian để có thể trang trải cuộc sống.

Tất cả họ đều nói rằng họ không biết khi nào mới nhận được câu trả lời về việc liệu họ có được nhận vào các cơ quan nhà nước hay không.

TT, một ứng viên cho biết, cô đã không bỏ công việc tại một khu công nghiệp. Nếu cô ấy viết đơn từ chức có lẽ cô sẽ thất nghiệp.

Một nhà phân tích cho rằng các ứng viên tài năng dường như gặp rất nhiều khó khăn, mặc dù các cơ quan nhà nước đã hứa sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để chào đón họ.

 

Dịch bởi: cepnguyen

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục