Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Các trường còn thiếu sinh viên phải làm gì?

Các trường còn thiếu sinh viên phải làm gì?

15/10/2015
Mức trung cấp

What should be done with schools still short of students?

Many schools still cannot find enough students to start the new academic year, a trend that has occurred for several years. 

After two enrollment campaigns, 443 schools have found 463,537 students, or 89.75 percent of total students they need. As many as 146 schools have stopped enrollment as they have fulfilled enrollment plans.

Meanwhile, 28 schools reported that they lack thousands of students. The Hanoi Economics & Industry College, for example, still needs over 9,000 more students. Non-state owned and local schools also said they need many more students.

An analyst pointed out that schools cannot fulfill their enrolment plan because they have been enrolling more and more students year after year. This means that schools lack students not because of limited supply, but because of the larger training scale.

He cited a report from MOET’s Information Technology Agency as saying that the number of students schools plan to admit had increased by 3-4 times.

The supply of students was 6.5 times higher than demand in 2005, but the p this year was just 1.52 times the demand. 

In 2013, universities planned to enroll 329,896 students. In 2015, the p soared to 439,000. 

The enrolment results, according to MOET, ‘truly reflect the society’s assessment about schools’ training quality’. This means that schools still lack students because they are less prestigious than others.

A question has been raised that whether the ‘less prestigious’ schools should continue their existence, or should they be shut down by MOET.

Education experts believe that shutting down low-quality schools is a must to ensure the training quality of the national educational system and ensure students’ benefits.

However, it is not easy to close schools. Acting director of the MOET’s University Education Department Nguyen Thi Kim Phung said: “One of the reasons for the watchdog agency to close down a school is lack of students. However, in fact, the worst schools still can find more than 100 students.”

“Investors spend big money to set up private schools and they know what they have to do to maintain the schools’ operation. Meanwhile, the job of the state management agency is to ensure that schools can operate in a fair environment,” she said.

Under the current laws, a school will have to suspend enrolment if it cannot enroll students for three consecutive years. If it cannot settle its problems, it will then have to stop operation. 

Source: VIETNAMNET

 

 

Các trường còn thiếu sinh viên phải làm gì?

Nhiều trường học vẫn không thể tìm đủ sinh viên để bắt đầu năm học mới, xu hướng đó đã xảy ra trong nhiều năm qua.

Sau hai chiến dịch tuyển sinh, 443 trường học đã có 463.537 sinh viên, hay 89.75% trong tổng số học sinh mà họ cần. Có đến 146 trường học đã ngừng tuyển sinh khi họ hoàn thành kế hoạch tuyển sinh.

Trong khi đó, 28 trường báo cáo rằng họ thiếu hàng ngàn sinh viên. Cao đẳng Hà Nội Kinh tế và Công nghiệp là một ví dụ, đơn vị này vẫn cần hơn 9.000 sinh viên nữa. Các Trường ngoài công lập và địa phương cũng cho biết họ cần nhiều sinh viên hơn.

Một nhà phân tích chỉ ra rằng các trường không thể thực hiện kế hoạch tuyển sinh của họ vì họ đã tuyển sinh càng nhiều sinh mà vì quy mô đào tạo lớn hơn.

Ông trích dẫn một báo cáo từ Cơ quan Công nghệ thông tin Bộ GD & ĐT nói rằng số lượng sinh viên các trường học có kế hoạch để tuyển đã tăng 3-4 lần.

Nguồn cung sinh viên cao hơn nhu cầu 6,5 lần vào năm 2005, nhưng con số này năm nay chỉ là 1,52 lần.

Trong năm 2013, các trường đại học dự kiến tuyển 329.896 sinh viên. Trong năm 2015, con số này tăng vọt lên 439.000.

Kết quả tuyển sinh, theo Bộ GD & ĐT, "sự thật phản ánh đánh giá của xã hội về chất lượng đào tạo ở các trường học". Điều này có nghĩa rằng các trường học thiếu sinh viên vì họ ít có uy tín hơn những trường khác.

Một câu hỏi được đặt ra rằng liệu các trường 'ít có uy tín" có nên tiếp tục tồn tại, hay họ phải được đóng cửa bởi Bộ GD-ĐT.

Các chuyên gia giáo dục cho rằng việc đóng cửa các trường học chất lượng thấp là điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của hệ thống giáo dục và đảm bảo lợi ích của học sinh.

Tuy nhiên, không phải dễ dàng để đóng cửa một trường học. Quyền giám đốc của Bộ GD & ĐT Vụ Giáo dục Đại học bà Nguyễn Thị Kim Phụng nói: "Một trong những lý do mà các cơ quan giám sát phải đóng cửa một trường học là thiếu sinh viên. Tuy nhiên, trên thực tế, các trường học tồi tệ nhất vẫn có thể tuyển hơn 100 học sinh."

"Các nhà đầu tư chi một số tiền lớn để xây dựng các trường tư và họ biết họ phải làm những gì để duy trì hoạt động của nhà trường. Trong khi đó, công việc của các cơ quan quản lý nhà nước là đảm bảo rằng các trường học có thể hoạt động trong một môi trường công bằng" bà nói.

Theo luật hiện hành, nhà trường sẽ phải đình chỉ tuyển sinh nếu nó không tuyển được sinh viên trong ba năm liên tiếp. Nếu không thể giải quyết vấn đề đó, sau đó trường học này sẽ phải ngừng hoạt động.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục