Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Các trường đại học phía Bắc lo lắng về tình trạng thiếu sinh viên

Các trường đại học phía Bắc lo lắng về tình trạng thiếu sinh viên

21/08/2015
Mức trung cấp

Northern universities worried of student shortages

Many universities and colleges in northern Vietnam are worried about a possible shortage of students for the upcoming years as the number of applicants seems to be on a falling trend.  

Applicants seem concerned over their enrolment options

Le Thi Thu Trang, deputy director of the Hanoi Education University, said they have received 2,000 out of total 2,800 applications and only a few students had withdrawn their applications in favour of another university.

Do Thi Kim Hao, deputy director of the Academy of Banking, said the school has received 1,300 out of a total targeted 3,600 applications.

The same situation has been recorded at many other universities.

“The withdrawal of applications may be busier in the next week when many universities and colleges issue their standard enrolment marks,” said Nguyen Phong Dien, head of Hanoi University of Technology’s Training Department.

Many other universities and colleges are worried about student shortages, especially for unattractive courses.

Pham Huy Hoa, principle of the Hanoi University of Construction, said as of late August 6, they had received only 1,042 applicants for 2,130 places for group A, and 48 for 670 places for group A1. It also received 337 applications for planning, down on the anticipated 500.

Some majors at the University of Water Resources received very few applicants, with only three applicants for 75 places for irrigation and hydropower, one for 75 places for sea work, four for 40 expected places for construction mechanisation and six applications for the 75 places for waterways ports.

“Entrants are allowed to register for four different options and can withdraw from applications they no longer wish to follow. However, several parents have complained about the stress while waiting for the enrolment results for 20 days. Some claimed that it’s harder to withdraw than to attend the university entrance exam,” one enrolment official in Hanoi said.

Source: VIETNAMNET

 

 

Các trường đại học phía Bắc lo lắng về tình trạng thiếu sinh viên

Nhiều trường đại học và cao đẳng ở miền Bắc Việt Nam đang lo lắng về sự thiếu hụt sinh viên có thể có cho những năm sắp tới vì số lượng các ứng viên có xu hướng giảm đi.

Các ứng viên có vẻ lo ngại về các thủ tục nhập học

Bà Lê Thị Thu Trang, Phó Giám đốc trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cho biết họ đã nhận được 2.000 trên tổng số 2.800 đơn ứng tuyển và chỉ có một vài học sinh đã rút hồ sơ của họ để nộp vào các trường đại học khác.

Bà Đỗ Thị Kim Hảo, Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng, cho biết trường đã nhận được 1.300 hồ sơ trong số chỉ tiêu là 3.600.

Tình hình tương tự cũng đã được ghi nhận tại nhiều trường đại học khác.

"Việc thu hồi các hồ sơ trúng tuyển có thể còn bận bịu hơn trong tuần tới khi nhiều trường đại học và cao đẳng đưa ra mức điểm chuẩn của họ" ông Nguyễn Phong Điền cho biết.

Nhiều trường đại học và cao đẳng khác cũng đang lo lắng về tình trạng thiếu sinh viên, đặc biệt là đối với các ngành học không hấp dẫn.

Ông Phạm Huy Hòa, Hiệu trưởng của trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho biết, tính đến cuối tháng 6, họ chỉ nhận được 1.042 hồ sơ cho 2.130 chỉ tiêu của khối A, và 48 cho 670 chỉ tiêu cho khối A1. Trường cũng nhận được 337 hồ sơ cho ngành quy hoạch, thấp hơn so với con số 500 được mong đợi.

Một số chuyên ngành tại trường Đại học Thủy lợi nhận được rất ít ứng viên, chỉ ba ứng viên cho 75 chỉ tiêu đối với ngành thủy lợi và thủy điện, 1 hồ sơ cho 75 chỉ tiêu cho ngành Biển, 4 cho 40 chỉ tiêu đối với ngành thi công cơ giới và 6 hồ sơ cho 75 chỉ tiêu đối với Cảng biển.

"Người dự thi được phép đăng ký 4 nguyện vọng khác nhau và có thể rút hồ sơ mà họ không còn muốn theo học. Tuy nhiên, một số phụ huynh đã phàn nàn về những căng thẳng trong khi chờ đợi kết quả tuyển sinh trong 20 ngày. Một số cho rằng việc rút đơn còn khó hơn là tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học", một cán bộ tuyển sinh tại Hà Nội cho biết.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục