Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Các trường dạy nghề ở Việt Nam giảm quy mô mặc dù đầu tư lớn

Các trường dạy nghề ở Việt Nam giảm quy mô mặc dù đầu tư lớn

03/12/2015
Mức trung cấp

Vocational schools in Vietnam scale down despite huge investments

Multibillions of dong have been pumped into vocational schools, but this has not helped prevent schools from sinking.

Chuyen admitted that this is a big waste of the society’s resources as a lot of schools have been built but cannot operate at full capacity. This is because the schools cannot enroll enough students.

Many vocational school graduates cannot find jobs. The key problem lies in the unreasonable training method followed by schools which produce substandard workers.

A report of the Ministry of Labor, Ward Invalids and Social Affairs (MOLISA) showed that 14 vocational schools were established in 2011-2015 alone which provided 3-year training, but still cannot enroll students for 3-year and 2-year training courses. These include five state-owned schools. 

The Dai An Vocational Junior College, Licogi Technology and Vinalines College, all privately owned, were set up in 2008, but have not been operational yet, because the investors, in the context of the economic difficulties, cannot arrange capital as committed.

The Farmers’ Association’s Central Committee and nine local authorities have been found as spending billions of dong on the equipment for their vocational schools. However, the equipment has not been used because they do not fit the training curricula.

Admitting that the unused schools and equipment have caused a big waste of the society’s resources, Chuyen promised to urge her staff to strengthen inspection to keep tighter control over investments to be sure of the high efficiency of the investment items.

When asked what to do with the schools which cannot find students, Chuyen said some of them will be dissolved or merged into others. Some cities and provinces reported they have drawn up a plan to merge ineffective schools with better ones.

In the immediate time, no more new state-owned junior colleges (3-year training) will be established, excepts the ones upgraded from intermediate schools (2-year training).

According to MOLISA, there are 190 operational vocational junior colleges throughout the country, including 142 state-owned schools; 280 vocational intermediate schools, including 178 state-owned; and 997 vocational centers, including 653 state owned. 

The mushrooming of vocational schools some years ago was once commented as ‘good news’ because experts believed ‘Vietnam had abundant workers with bachelor’s degree, but lacked workers with good skills. 

However, vocational schools are not the favorite choice for the majority of Vietnamese high school graduates who prefer going to university. 

Source: VIETNAMNET

 

 

Các trường dạy nghề ở Việt Nam giảm quy mô mặc dù đầu tư lớn

Hàng nghìn tỷ đồng đã được rót về các trường dạy nghề, nhưng điều này không giúp ngăn chặn việc các trường học bị lu mờ.

Ông Chuyên thừa nhận rằng đây là một sự lãng phí nguồn lực của xã hội vì rất nhiều trường học được xây dựng nhưng không thể hoạt động hết công suất. Nguyên nhân là bởi vì các trường không thể tuyển đủ số lượng học viên.

Nhiều sinh viên tốt nghiệp các trường đào tạo nghề không thể tìm được việc làm. Vấn đề chính nằm ở phương pháp đào tạo bất hợp lý, tiếp theo đó là đào tạo nhân công không đạt tiêu chuẩn.

Một báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) cho thấy có 14 trường dạy nghề được thành lập chỉ tính trong giai đoạn 2011-2015 và có cung cấp khóa đào tạo 3 năm, nhưng vẫn không thể tuyển đủ sinh viên. Con số này cũng bao gồm 5 trường quốc doanh.

Trường cao đẳng nghề Đại An, Công nghệ Licogi và Cao đẳng Vinalines, tất cả đều thuộc sở hữu tư nhân, được thành lập vào năm 2008, nhưng vẫn chưa hoạt động bởi vì các nhà đầu tư, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, đã không thể thu xếp vốn như đã cam kết.

Ủy ban Trung ương Hội Nông dân và chính quyền địa phương 9 tỉnh thành đã được ghi nhận là chi tiêu hàng tỷ đồng vào trang thiết bị cho các trường dạy nghề của họ. Tuy nhiên, chúng đã không được sử dụng vì không phù hợp với chương trình đào tạo.

Thừa nhận rằng các trường học và thiết bị không sử dụng đã gây ra một sự lãng phí nguồn lực của xã hội, ông Chuyên hứa sẽ đôn đốc nhân viên của mình tăng cường kiểm tra để kiểm soát chặt chẽ hơn các khoản đầu tư nhằm đảm bảo tính hiệu quả cao của các hạng mục đầu tư.

Khi được hỏi rằng nên làm thế nào đối với các trường không thể tuyển đủ sinh viên, ông Chuyên cho biết một số sẽ bị giải thể hoặc sáp nhập vào những đơn vị khác. Một số tỉnh, thành phố báo cáo rằng họ đã lập kế hoạch sát nhập các trường hoạt động không hiệu quả vào những đơn vị hoạt động tốt hơn.

Trong thời gian trước mắt, sẽ không có trường cao đẳng (đào tạo 3 năm) công lập nào được thành lập, ngoại trừ những trường hợp nâng cấp từ trường trung cấp (đào tạo 2 năm).

Theo Bộ LĐTBXH, có tổng cộng 190 trường cao đẳng nghề hoạt động trên cả nước, trong đó có 142 trường công lập; 280 trường trung cấp nghề, trong đó có 178 trường công lập và 997 trung tâm dạy nghề, trong đó có 653 của nhà nước.

Các trường dạy nghề mọc lên như nấm cách đây vài năm đã từng được nhận xét là "tin tốt" vì các chuyên gia tin rằng "Việt Nam có nguồn lao động với trình độ cử nhândồi dào nhưng lại thiếu lao động có kỹ năng tốt.

Tuy nhiên, các trường dạy nghề không phải là sự lựa chọn được ưa chuộng đối với phần lớn các học sinh tốt nghiệp THPT, họ thích học đại học hơn.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục