Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Các trường sư phạm được kêu gọi để theo kịp với thời đại

Các trường sư phạm được kêu gọi để theo kịp với thời đại

02/06/2015
Mức căn bản

Pedagogical schools urged to keep up with the times

VietNamNet Bridge – The country must reform pedagogical schools so future teachers can keep up with changes in education requirements, Deputy Minister of Education and Training Nguyen Vinh Hien said.

At a conference on Wednesday, Hien said most teaching students were not up to date on educational issues and had no opportunity to provide input.

They did not know what was going on at schools or whether teaching methods and content were changing. So they could hardly become devoted, skilful teachers, Hien said. Pedagogical schools' curriculum was causing the difficulties, she added.

Leaders of some pedagogical schools admitted that they had not yet changed their curriculum. Once reformed, they would focus on developing students' abilities instead of just training them. They also said that many lecturers did not know how to guide students on scientific research and creative activities. So graduates had no experience in those subjects, though they were main targets in the reform.

In a survey 80 per cent of about 300 pedagogical students said creative activity organising wouldn't be important – or was less important than other areas – for their future classrooms, said Hoang Thi Oanh of Ha Noi Pedagogical University No 2.

According to Nguyen Kim Hong of HCM City Pedagogical University, the fund for scientific research projects was quite low – about VND6 to 7 million (US$279-$325) per school per year. As a result, each school only carried out 10 research projects per year at the most.

To solve the problem, Hien said pedagogical schools should make their training more practical.

Apart from professional skills, pedagogical schools should focus on teaching students to solve problems, as well as about psychology and social affairs, he said.

Source: VIETNAMNET

 

 

Các trường Sư Phạm được kêu gọi để đi kịp thời đại

Theo VietNamNet Bridge - Các quốc gia phải cải cách các trường Sư Phạm để các giáo viên tương lai có thể theo kịp những yêu cầu thay đổi trong giáo dục, Thứ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển cho biết.

Tại cuộc họp vào Thứ 4, Ông Hiển cho biết hầu hết các sinh viên sư phạm không cập nhật về các vấn đề giáo dục và không có cơ hội cho đầu vào.

Họ không biết những gì đang xảy ra tại các trường học hay các phương pháp giảng dạy và nội dung học tập đang được thay đổi. Vì thế, họ khó có thể trở thành một Nhà giáo tận tụy, có kỹ năng, Ông Hiển nói. Chương trình giảng dạy ở các trường Sư Phạm gây ra nhiều khó khăn, Ông ấy nói thêm.

Lãnh đạo của các trường Sư Phạm thừa nhận rằng họ vẫn chưa thay đổi chương trình giảng dạy của họ. Sau khi cải cách, họ sẽ tập trung vào việc phát triển khả năng của sinh viên thay vì chỉ thay đổi về việc đào tạo họ. Họ cũng nói rằng nhiều giảng viên không biết cách để hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học và các hoạt động sáng tạo. Vì thế, sinh viên tốt nghiệp không có kinh nghiệm trong những lĩnh vực này, mặc dù họ là mục tiêu chính trong các cuộc cải cách.

Trong một cuộc khảo sát, 80% trong số 300 sinh viên sư phạm nói rằng tổ chức các hoạt động sáng tạo sẽ không được coi trọng hoặc kém quan trọng hơn các hoạt động khác - trong các lớp học tương lai của họ, theo Bạn Hoàng Thị Oanh sinh viê trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2.

Theo Bà Nguyễn Kim Hồng - Trường Đại học Sư Phạm TPHCM, kinh phí cho các đề án nghiên cứu khoa học là khá thấp chỉ khoảng 6 đến 7 triệu đồng (279$ -325$ US) cho mỗi trường trong mỗi năm. Kết quả là mỗi trường chỉ được thực hiện nhiều nhất 10 đề tài nghiên cứu khoa học trong một năm.

Để giải quyết vấn đề này, Ông Hiển nói rằng các trường sư phạm sẽ làm cho chương trình đào tạo của họ thiết thực hơn.

Ngoài những kĩ năng chuyên môn, các trường sư phạm nên tập trung dạy sinh viên kỹ năng giải quyết các khó khăn cũng như các vấn đề liên quan tới tâm lý học và xã hội.

 

Dịch bởi: cui_khom_oxi_hoa_khu

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục