Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Các trường tư nhân thiếu sinh viên

Các trường tư nhân thiếu sinh viên

20/09/2015
Mức trung cấp

Non-state owned schools lack students

People-founded schools still cannot find enough students for the 2015-2016 academic year, though the first phase of the national enrolment plan has ended.

President of Nguyen Tat Thanh University, Nguyen Manh Hung, said the enrolment has been going very well for medical and pharmaceutical training majors, while there are few applications for other majors. 

“We cannot understand why it is so difficult to enroll students for non-medical training majors,” he said, adding that Nguyen Tat Thanh is a multidisciplinary school. 

Hung also complained about the new enrolment mechanism which is based on high school learning records. The problem is that there are so many ‘virtual’ candidates, i.e. the students who register to study at the school, but never turn up.

Only 20 percent of registered students have come to the school to follow procedures for admission.

The Binh Duong Economics & Polytechnic College had fulfilled 65 percent of the enrolment plan when the first phase of the enrolment season finished. It is now still seeking some 500 students more. 

The schools in HCM City are facing the same problem. The Hanoi Business & Technology University plans to receive 4,600 students, but it had received only 1,500 applications by September 4. 

The Phuong Dong University, which plans to receive 1,400 students this year, had received 300.

While state-owned schools have basically fulfilled their enrolment plans, non-state owned schools still have to struggle hard to find more students.

Dai Viet Sai Gon College has reportedly found 100 students only out of 1,500 it plans to admit this year.

President Le Lam said the enrolment this year is worse than ever. The school could find 200 students by that time last year.

Bach Viet Junior College has found 1,000 students and it needs 1,400 students more.

Other schools also reported poor enrolment results with less than 50 percent of the enrolment plan implemented.

Lam said unsatisfactory enrolment results was anticipated when the Ministry of Education and Training allowed many schools to follow their own ways to enroll students. 

With floor marks of 15 for universities and 12 for junior colleges, junior colleges could expect to receive students who got exam scores of between 12 and below 15. 

However, the floor mark set by the education ministry does not have much significance, because even students with less than 12 score can also apply for university with their high-school profiles. 

Source: VIETNAMNET

 

 

Các Trường tư nhân thiếu sinh viên

Các trường dân lập vẫn không thể tìm đủ sinh viên cho năm học 2015-2016, mặc dù giai đoạn đầu của kế hoạch tuyển sinh quốc gia đã kết thúc.

Chủ tịch của Đại học Nguyễn Tất Thành, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, việc tuyển sinh đã diễn ra rất tốt đối với chuyên ngành đào tạo y tế và dược phẩm, trong khi có rất ít các ứng viên ứng tuyển vào các chuyên ngành khác.

"Chúng tôi không thể hiểu được lý do tại sao lại có quá ít sinh viên đăng ký vào các ngành khác ngoài Y tế như vậy", ông nói thêm rằng trường Đại Học Nguyễn Tất Thành là một trường đa ngành.

Ông Hưng cũng phàn nàn về cơ chế tuyển sinh mới. Vấn đề là có rất nhiều thí sinh "ảo" tức là những sinh viên đăng ký học tại trường, nhưng không bao giờ đến.

Chỉ có 20% sinh viên đăng ký đến trường để làm thủ tục nhập học.

Trường Cao đẳng Kinh tế & Bách khoa Bình Dương đã hoàn thành 65% kế hoạch tuyển sinh khi giai đoạn đầu tiên của mùa tuyển sinh kết thúc. Hiện tại Trường vẫn đang tìm kiếm hơn 500 sinh viên nữa.

Các trường học ở thành phố Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với cùng một vấn đề. Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội có kế hoạch tiếp nhận 4.600 sinh viên, nhưng chỉ nhận được 1.500 hồ sơ cho đến ngày 04 tháng chín.

Đại học Đông Phương có kế hoạch tiếp nhận 1.400 sinh viên trong năm nay, chỉ nhận được 300 hồ sơ.

Trong khi các trường nhà nước đã cơ bản hoàn thành kế hoạch tuyển sinh của họ, các trường ngoài nhà nước vẫn phải đấu tranh với khó khăn để tìm sinh viên.

Trường Đại Việt Sài Gòn báo cáo đã nhận 100 sinh viên trong số 1.500 chỉ tiêu đặt ra trong năm nay.

Ông Lê Lâm Chủ tịch trường cho biết, việc tuyển sinh năm nay tệ hơn bao giờ hết. Trường có thể tìm thấy 200 sinh viên vào thời gian này năm ngoái.

Trường cao đẳng nghề Bách Việt đã tuyển được 1.000 sinh viên và nó cần hơn 1.400 sinh viên nữa.

Các Trường khác cũng báo cáo kết quả tuyển sinh ít hơn 50% so với kế hoạch tuyển sinh.

Ông Lâm cho biết kết quả tuyển sinh không đạt yêu cầu được dự báo trước khi Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép nhiều trường học thực hiện theo cách riêng của mình để tuyển sinh.

Với điểm sàn là 15 điểm cho bậc đại học và 12 điểm cho bậc cao đẳng, các trường cao đẳng nghề có thể mong đợi để nhận được những sinh viên có điểm thi khoảng từ 12 đến dưới 15 điểm.

Tuy nhiên, mức điểm sàn quy định của Bộ Giáo dục không có nhiều ý nghĩa, bởi vì ngay cả các học sinh có điểm thấp hơn 12 cũng có thể ứng tuyển vào các trường đại học với hồ sơ bậc trung học của họ.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 10/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục