Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Các trường tư nhân tránh việc phạt học sinh

Các trường tư nhân tránh việc phạt học sinh

31/12/2015
Mức trung cấp

Private schools avoid punishing students

A lot of private schools in HCM City do not dare discipline naughty students for fear that they would leave for other schools.

It was break time at a private high school on Phan Van Tri street in Go Vap district, HCM City. Some schoolboys were seen puffing on cigarettes, though general school students are prohibited to smoke, while others were going to cafes nearby, walking and talking rubbish.

An educator, to whom reporters related the story, said the scenes can be seen at many private schools. 

“As they (private schools) find it difficult to enroll students, they admit naughty students to schools as well and dare not expel them from school because if they do this, they will lose sources of revenue,” he commented.

Meanwhile, the headmaster of a school in district 9, said though the school sets requirements in terms of learning records and conduct, it sometimes still admits bad students by chance because parents tend to hide their children’s problems.

According to the headmaster of a private high school in HCM City, besides Nguyen Khuyen High School which sets its own enrolment regulations, and the 20 percent of schools which set requirements on input students, the other schools in the city set no limitation in enrolment. They tend to accept all students who apply for schools as they don’t have many choices.

“We once accepted a boarder schoolgirl. But we later asked her to become a day girl because she spent most of his time at school and dormitory flirting with schoolboys,” he said.

“Some other students were caught stealing things from classmates and many were game addicts,” he said.

When asked how the school punished the students, he said no school would dare discipline students because the current regulations do not stipulate heavy punishment measures. Under Circular No 08, students are only suspended for one year if they make serious mistakes.

In the last three years, he only asked one student to leave the school.

Nguyen Van Ngai, former deputy director of the HCM City Education and Training Department, noted that the students at state-owned schools are better than private schools because private schools, which try to enroll as many students as possible, are not selective in enrolment.

Pham Thi Thuy Vinh, headmaster of the Ngo Thoi Nhiem School, commented that most schools try to avoid expelling students from school. 

Meanwhile, a high school teacher in Hanoi commented that general schools, both state-owned and privately run, will only expel students from school as the last resort.

“They (schools) feel sorry for students. If they receive discipline, they may meet difficulties in the future when integrating into the community and looking for jobs,” he said.

Source: VIETNAMNET

 

 

Các trường tư nhân tránh việc phạt học sinh

Rất nhiều trường tư thục ở TP.HCM không dám kỷ luật các học sinh nghịch ngợm vì sợ rằng họ sẽ chuyển sang các trường khác.

Vào giờ giảo lao tại một trường trung học tư thục trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, TP.HCM. Một số nam sinh đã bị nhìn thấy đang hút thuốc, mặc dù học sinh trung học nói chung đều bị cấm hút thuốc lá, trong khi một số khác đã đi đến các quán cà phê gần đó, đi bộ và nói chuyện phiếm.

Một nhà giáo dục nói với các phóng viên rằng những cảnh như thế có thể được nhìn thấy ở nhiều trường tư.

"Khi họ (các trường tư thục) gặp khó khăn trong việc tuyển sinh, họ nhận cả các học sinh nghịch ngợm và cũng không dám đuổi họ khỏi trường vì nếu trường làm điều này, họ sẽ bị mất nguồn thu", ông nhận xét.

Trong khi đó, hiệu trưởng của một trường học ở quận 9, cho biết rằng mặc dù trường có đặt ra yêu cầu về hồ sơ học tập và hạnh kiểm thì đôi khi vẫn nhận học sinh xấu vì cha mẹ có xu hướng che giấu những vấn đề của con em họ.

Theo hiệu trưởng một trường THPT tư thục tại thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh trường THPT Nguyễn Khuyến được bộ quy định tuyển sinh riêng và 20% các trường có thiết lập các yêu cầu đầu vào đối với học sinh, những trường còn lại trong thành phố không có các hạn chế khi tuyển sinh. Họ có xu hướng chấp nhận tất cả những học sinh ứng tuyển vào trường vì họ không có nhiều sự lựa chọn.

"Chúng tôi đã từng nhận một nữ sinh nội trú. Nhưng sau đó chúng tôi phải yêu cầu nữ sinh này dừng học nội trú bởi vì cô dành hầu hết thời gian của mình tại trường học và ký túc xá để tán tỉnh các nam sinh"ông nói.

"Một số học sinh khác bị phát hiện ăn cắp đồ từ các bạn cùng lớp và nhiều người nghiện game" ông nói.

Khi được hỏi trường phạt các học sinh như thế nào ông cho biết không có trường học nào dám kỷ luật các học sinh vì các quy định hiện hành không cho phép các biện pháp trừng phạt nặng nề. Theo Thông tư số 08, học sinh bị đình chỉ học một năm nếu họ phạm sai lầm nghiêm trọng.

Trong ba năm qua, ông chỉ đề nghị đuổi học một học sinh.

Ông Nguyễn Văn Ngãi, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, lưu ý rằng học sinh tại các trường công lập tốt hơn so với các trường tư vì các trường tư nhân chỉ cố gắng tuyển sinh càng nhiều học sinh càng tốt, không có chọn lọc trong tuyển sinh.

Bà Phạm Thị Thúy Vĩnh, Hiệu trưởng của trường Ngô Thời Nhiệm, nhận xét rằng hầu hết các trường cố gắng tránh việc đuổi học các học sinh.

Trong khi đó, một giáo viên trường THPT ở Hà Nội nhận xét rằng các trường học nói chung, cả công lập và tư nhân, sẽ chỉ đuổi học sinh như là phương sách cuối cùng.

"Họ (các trường học) cảm thấy tiếc cho học sinh. Nếu họ bị kỷ luật, họ có thể gặp khó khăn trong tương lai khi hội nhập vào cộng đồng và tìm kiếm việc làm"ông nói.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục