Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Các trường tư thiếu sinh viên theo kế hoạch tuyển sinh mới

Các trường tư thiếu sinh viên theo kế hoạch tuyển sinh mới

03/10/2015
Mức trung cấp

Private schools lose students under new enrollment plans

While many state-owned universities have begun the academic year, private schools still do not know when their opening ceremonies will be held as they still lack students.

“We plan to enroll 5,000 full-time students for 4-year training and 500 students for 3-year training. But after two enrolment campaigns, we have found only 1,800 students,” he said.

“The school is calling for more students in the third campaign, but we have received only 90 applications so far,” he said. 

Hoa is not sure if all the applicants will study at the school. A lot of students have canceled their applications for personal reasons, while others have to enter military service.

It is foreseeable that the Hanoi Business and Technology University will seriously lack students this year, though its facilities are very good. Its two campuses and the teaching staff of 1,114 are sufficient for training 5,000 students.

“Where have all the students gone? If we don’t have students, we will be dissolved,” Hoa said.

The Hanoi Business and Technology University is not alone. Some schools have  found only 10 percent of students needed. 

Nguyen Tien Luan, president of the Nguyen Trai University in Hanoi, noted that a lot of students were still at a ‘three-way crossroads’, remaining indecisive on what way to follow, or which schools to go to. 

They still are trying to wait to know if they can enroll in state-owned schools before applying for private schools.

Luan said that there are about 1 million high school graduates every year. Of these, 70-80 percent go to state-owned schools; therefore, the remaining students will not be enough for private schools.

“One million students for 500 universities (4-5-year training) and junior colleges (3-year training), and vocational schools as well. Will the number of students be enough for so many schools?” Luan said.

In most cases, state-owned schools are the students’ top priority. Only when failing to enter state-owned schools will students apply for private ones. 

Meanwhile, state-owned schools this year plan to enroll more students than previous years. As a result, there are not many students left for private ones.

Private schools have complained that the competition for students is unfair.

“The competition will be fair only when state-owned schools are also financially independent like us,” said Nguyen Duy Do, deputy rector of ASEAN College, which has found only 20 percent of students needed.

Source: VIETNAMNET

 

 

Các trường tư nhân thiếu hụt sinh viên với những kế hoạch tuyển sinh mới

Trong khi nhiều trường đại học công lập đã bắt đầu năm học mới, những trường dân lập vẫn chưa biết khi nào lễ nhập học của học được tổ chức vì họ vẫn thiếu sinh viên.

"Chúng tôi dự định mở đợt ghi danh cho 5000 sinh viên cho khóa đào tạo 4 năm và 500 sinh viên cho khóa 3 năm. Nhưng dù đã mở 3 đợt tuyển sinh, chỉ có 1800 sinh viên đăng kí" ông cho biết.

"Các trường đang tuyển thêm sinh viên bằng cách mở đợt đăng kí lần thứ 3, nhưng vẫn chỉ nhận được 90 đơn cho đến giờ," ông nói.

Hoa không chắc tất cả các ứng viên sẽ được học tại trường. Nhiều sinh viên đã hủy đơn đăng kí vì những lý do cá nhân, trong khi một số khác phải đi nghĩa vụ quân sự.

Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được sự đoán sẽ thiếu hụt sinh viên nghiêm trọng trong năm nay, mặc dù có sơ sở hạ tầng tốt. Trường có 2 cơ sở và 1114 giảng viên, đảm bảo đủ điều kiện đào tạo 5000 sinh viên.

"Vậy tất cả các sinh viên đã đi đâu? nếu không có sinh viên, chúng tôi sẽ phải giải thể." Hoa nói.

Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội không phải là trường hợp duy nhất. Một số trường chỉ đạt 10% lượng sinh viên cần có.

Nguyễn Tiến Luân, hiệu trường trường Đại học Nguyễn Trãi ở Hà Nội, lưu ý rằng nhiều sinh viên đang ở "ngã 3 đường", vẫn do dự về con đường họ sẽ chọn, hoặc trường sẽ theo học.

Họ vẫn cố chờ đợi để đăng kí vào các trường công trước khi nộp đơn vào các trường tư.

Luân cho rằng có gần 1 triệu học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông mỗi năm. Trong đó, có 70 - 80% học sinh học trường đại học công lập; vì vậy, những học sinh còn lại không đủ đáp ứng tiêu chuẩn của các trường tư nhân.

Chỉ có một triệu sinh viên trong khi đến 500 trường đại học (khóa đào tạo 4 - 5 năm), cao đẳng (khóa đào tạo 3 năm) và trường dạy nghề. Số lượng sinh viên như vậy làm sao đủ chỉ tiêu cho rất nhiều trường?

Các trường công lập luôn là ưu tiên hàng đầu của học sinh. Chỉ khi rớt các trường công, học sinh mới đăng kí vào trường tư.

Trong khi đó, các trường công ngày càng nhận nhiều sinh viên hơn. Như vậy, không có đủ số lượng sinh viên cho các trường tư.

Các trường tư nhân phàn nàn về sự công bằng trong kì thi tuyển sinh.

"Kì thi tuyển sinh sẽ công bằng chỉ khi các trường công cũng độc lập tài chính như chúng tôi" theo ông Nguyễn Duy Đỗ - Phó hiệu trưởng trường Cao đằng ASEAN, trường này cũng chỉ đạt chỉ tiêu 20% sinh viên.

 

Dịch bởi: vananh92

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục