Bài viết liên quan:

Câu chuyện ngụ ngôn song ngữ Anh-Việt: Cậu bé chăn cừu

 

The Shepherd’s Boy

 

THERE was once a young Shepherd Boy who tended his sheep at the foot of a mountain near a dark forest. It was rather lonely for him all day, so he thought upon a plan by which he could get a little company and some excitement. He rushed down towards the village calling out “Wolf, Wolf,” and the villagers came out to meet him, and some of them stopped with him for a considerable time. This pleased the boy so much that a few days afterwards he tried the same trick, and again the villagers came to his help. But shortly after this a Wolf actually did come out from the forest, and began to worry the sheep, and the boy of course cried out “Wolf, Wolf,” still louder than before. But this time the villagers, who had been fooled twice before, thought the boy was again deceiving them, and nobody stirred to come to his help. So the Wolf made a good meal off the boy’s flock, and when the boy complained, the wise man of the village said:

“A LIAR WILL NOT BE BELIEVED, EVEN WHEN HE SPEAKS THE TRUTH.”

Cậu bé chăn cừu

 

Cậu bé chăn cừu

 

Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé chăn cừu hàng ngày phải chăm nom đàn cừu dưới chân núi gần một khu rừng rậm rạp. Chỉ có một mình cả ngày, cậu bèn nghĩ ra một mưu kế để có thể lừa mọi người tập trung lại trên khu rừng nơi cậu ta chăn cừu. Thế là cậu ba chân bốn cẳng chạy về phía làng kêu lên" Có sói, có sói". Dân làng đến chân núi, vài người trong số họ nán lại với cậu ta một khoảng thời gian cũng khá lâu. Điều đó làm cậu ta vô cùng hả dạ. Vài ngày sau, cậu lại bày trò như vậy một lần nữa. Dân làng vẫn tới giúp đỡ cậu ấy. Nhưng không lâu sau đó một con sói ra khỏi khu rừng và bắt đầu dòm ngó đến đàn cừu. Cậu bé lo sợ hét toáng lên " Sói, Sói". Lần này thì dân làng không màng đến cậu nữa vì đã bị lừa hai lần rồi. Kết quả là sói có một bữa " cừu" no nê. Cậu bé sau đó than phiền về việc không ai đến giúp mình và nhà thông thái của làng nói: "Kẻ nói dối sẽ không bao giờ được tin tưởng, kể cả khi hắn ta có nói thật đi chăng nữa"

 

Mini Flash Card

 


 

Dịch bởi: Khải Ngô

Trung tâm Anh ngữ CEP


Truyện ngụ ngôn song ngữ Anh-Việt

 

Người đàn ông và pho tượng

Con sói đội lốt cừu

Sư tử và bức tượng

Con hưu trong chuồng bò