Bài viết liên quan:

CONCENTRATION

One day, some youths went to a jungle to practice shooting. They kept few pots at a distance and targeted them. None of them could hit even a single pot.

A saint who was watching them started laughing. One of them went to him and asked, "Why are you laughing? Do you know how to shoot?"

At this, the saint took the gun and fired at the pots and smashed all of them one by one.

The youths were amazed to see this and asked the saint if he was a magician.

The saint replied, "I am neither a magician nor a sharpshooter. I just concentrated and the result is in front of you. One should always work with concentration."

The youths thanked him for the piece of advice.

Source: Kids Front

 

 

 

Sự tập trung

Một ngày nọ, một số thanh niên đã đi đến một khu rừng để tập bắn súng. Họ giữ những cái chậu ở khoảng cách khác nhau và đó là mục tiêu bắn của họ. Không một ai trong số đó có thể bắn trúng một chậu nào cả.

Một vị thánh đang nhìn họ bắt đầu cười phá lên. Một trong số những thanh niên đó đã đến và hỏi ông ấy: "Tại sạo ông cười vậy? Ông có biết cách bắn súng không?"

Lúc đó, vị thánh đã lấy khẩu súng và bắn trúng ngay chậu và lần lượt bắn vỡ tan những chậu còn lại.

Những người thanh niên ấy đã vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến như vậy và hỏi vị thánh ấy có phải là ảo thuật gia không.

Vị thánh ấy trả lời: "Tôi không phải là ảo thuật gia hay một tay bắn tỉa. Tôi chỉ tập trung và kết quả đã ở phía trước các bạn đấy. Mỗi người trong chúng ta phải luôn luôn làm việc với sự tập trung".

Các thanh niên cảm ơn vị thánh ấy vì đã cho lời khuyên.

 

Dịch bởi: nguyenttkieu86