Bài viết liên quan:

THE LITTLE SCHOLAR

Once a shepherd while grazing his cattle in the pastures happened to be seen by the king of that kingdom. The shepherd was in a jovial mood.

When the king asked him the reason of his happiness, the shepherd without knowing that he was the king said, "Shouldn't I be happy? I am happier than the king of our kingdom."

When the king asked him to prove this, he replied, "I have the wealth of this nature. The sun gives me warmth and light, the blue sky pampers me and this valley gives me peace of mind. I have enough money to live a comfortable life. Now tell me, does the king have so much wealth?"

The king realized that the real wealth is not money but the peace of mind.

Source: Kids Front

 

 

 

Cậu học trò nhỏ

Có một lần, trong lúc cậu bé chăn cừu đang chăn đàn gia súc của mình trên một đồng cỏ thì bị một vị vua trong vương quốc đấy nhìn thấy. Cậu bé cảm thấy rất vui.

Khi vị vua hỏi cậu bé lý do tại sao lại vui vẻ như vậy, cậu bé không biết rằng ông ta là một vị vua và đáp: "Con không nên vui hay sao? Con còn hạnh phúc hơn cả vị vua của vương quốc chúng ta."

Khi vị vua yêu cầu cậu bé chứng minh điều đó thì cậu ta đáp: " Con có của cải trong tự nhiên. Mặt trời cho con hơi ấm và ánh sáng, bầu trời xanh che chở cho con và thung lũng này cho con sự yên bình trong tâm trí. Con có đủ tiền để sống một cuộc sống tiện nghị. Bây giờ hãy cho con biết, đức vua có nhiều của cải như vậy không?."

Nhà vua nhận ra rằng của cải thực sự không chỉ có tiền mà còn là sự yên bình trong tâm hồn.

 

Dịch bởi: datng