Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Cha mẹ từng bị ngược đãi khi còn nhỏ nhiều khả năng sẽ không ngược đãi con mình

Cha mẹ từng bị ngược đãi khi còn nhỏ nhiều khả năng sẽ không ngược đãi con mình

03/04/2015
Mức trung cấp

Parents abused as children aren't more likely to physically abuse the next generation

A landmark study conducted over 30-years found that parents who suffered physical abuse as children were not more likely to be violent with their own kids.

The results undermine the prevailing consensus that patterns of physical abuse are passed from one generation to the next.

 "All of the literature had led us to believe that physical abuse would be passed on from one generation to the next. That is not what we found," said Cathy Widom, a psychologist at CUNY, on a Science Magazine podcast.

The study recruited 908 people who had been abused and neglect—as documented by court filings—between the ages of 0 to 11 and followed them as they aged and started their own families.

A control group of 667 people who were not evidently abused as children were recruited to serve as a comparison.

The rate at which parents abused their own children was examined using information provided by child protection agencies, as well as self-reports from the parents and their children.

"Parents who had histories of abuse and neglect did not report more child abuse than the comparison group subjects," Widom said.

The strength of the study is founded upon its longitudinal nature and its survey of multiple generations.

Many previous studies relies on snapshot surveys of people who were asked about their own childhood history—data encumbered with all the defects of recollection—and their behavior towards their own children.

"[The results] reinforced for us the fact that that we shouldn't rely on only one source of information and that the source of information makes a large difference".

"Having only one source, as sometimes happens in the big epidemiological surveys, may lead to incorrect conclusions," Widom said.

The scope of the study is limited to people whose abuses were noticed by the legal system.

Widom said that victims of abuse in middle and upper-class families were possibly less likely to be reported to child-services, where patterns of abuse may be different.

The researchers were not surprised to find that other patterns of abuse—neglect and sexual abuse— are correlated between parents and their children.

"Parents who have histories of neglect are more likely to have children who are sexually abused, but it is not necessarily the case that those parents are the perpetrators," Widom said in an email.

"Children of parents who were neglected were twice as likely to be sexually abused", Widom said, and listed drug problems, mental illness, and a failure to protect their children from sexual predators as possible causes that will continue to be studied.

By Jonathan ZhouEpoch Times 

 

Cha mẹ từng bị ngược đãi khi còn nhỏ thì nhiều khả năng sẽ không ngược đãi con mình

Một nghiên cứu mang tính bước ngoặt được tiến hành trên 30 năm đã phát hiện ra rằng những bậc cha mẹ mà đã cam chịu sự ngược đãi về thể chất khi còn nhỏ thì có nhiều khả năng sẽ không cư xử hung bạo với những đứa con của chính họ.  

Kết quả này ngầm làm bào mòn sự đồng thuận đang thịnh hành rằng mô hình ngược đãi về thể chất được truyền từ thế hệ này sang thế hệ kế tiếp.

"Tất cả các tài liệu đã dẫn dắt chúng ta phải tin rằng việc lạm dụng về thể chất sẽ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ kế tiếp. Đó không phải là những gì chúng tôi đã nhận thấy", Cathy Widom, một nhà tâm lý học tại CUNY đã nói trên một podcast Tạp chí Khoa học.

Nghiên cứu này tuyển chọn ra 908 người đã bị ngược đãi và bỏ bê – theo như tài liệu hồ sơ của các phiên tòa – trong độ tuổi từ 0 đến 11 tuổi và theo dõi họ khi họ đã trưởng thành và bắt đầu lập gia đình riêng.

Một nhóm đối chứng có 667 người, chúng hiển nhiên không bị ngược đãi vì là những trẻ em đã được tuyển chọn để phục vụ với tư cách làm nhóm so sánh.

Tỉ lệ mà tại đó những cha mẹ đã ngược đãi con cái của chính họ đã được kiểm tra bằng cách sử dụng các thông tin được cung cấp bởi các cơ quan bảo vệ trẻ em, cũng như từ những bản tự tường thuật của cha mẹ và con cái của họ.

"Cha mẹ, những người đã có tiền sử về việc bị ngược đãi và bỏ rơi đã không cho ra nhiều báo cáo hơn về sự ngược đãi trẻ em so với các đối tượng ở nhóm so sánh," Widom nói.

Thế mạnh của nghiên cứu này được xây dựng trên cơ sở tự nhiên theo chiều dọc và khảo sát trên nhiều thế hệ.

Nhiều nghiên cứu trước đây dựa trên các cuộc khảo sát chớp nhoáng những người được hỏi về thời thơ ấu của chính họ – những câu chuyện đè nặng tâm trí với tất cả những khuyết điểm của hồi ức – và hành vi của họ đối với con cái của mình.

"Những kết quả từ nghiên cứu này đã củng cố cho chúng ta một thực tế rằng chúng ta không nên chỉ dựa vào một nguồn thông tin và rằng nguồn thông tin đó tạo ra một sự khác biệt to lớn".

"Chỉ có một nguồn thông tin duy nhất, như đôi khi xảy ra trong các cuộc điều tra dịch tễ học lớn, có thể sẽ dẫn đến những kết luận không chính xác ", Widom nói.

Phạm vi nghiên cứu này bị giới hạn cho những người mà sự bạo hành của họ đã được hệ thống pháp luật ghi nhận.

Widom nói rằng các nạn nhân của sự lạm dụng trong các gia đình thuộc tầng lớp trung lưu và thượng lưu thì có khả năng ít được báo cáo cho các dịch vụ liên quan trẻ em, nơi mà những mô hình về việc lạm dụng có thể là khác nhau.

Các nhà nghiên cứu đã không ngạc nhiên khi thấy rằng các mô hình khác về sự  lạm dụng – bị bỏ rơi và lạm dụng tình dục – là có yếu tố tương liên giữa cha mẹ và con cái của họ.

"Phụ huynh nào có tiền sử về việc bỏ bê con cái thì có nhiều khả năng sẽ có những đứa con bị lạm dụng tình dục, nhưng không nhất thiết là trường hợp mà các bậc cha mẹ  đó chính là thủ phạm," Widom nói trong một email.

"Trẻ em có cha mẹ, là những người đã từng bị bỏ bê thì có khả năng bị lạm dụng tình dục cao gấp hai lần", Widom nói. Widom cũng đã liệt kê các vấn đề về ma túy, bệnh tâm thần, và sự thất bại trong việc bảo vệ con mình khỏi những kẻ săn mồi tình dục như là những nguyên nhân có thể sẽ tiếp tục được nghiên cứu.

 

Dịch bởi: Ngọc Yến

 

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục