Bài viết liên quan:

The Swallow and the Other Birds

 

It happened that a Countryman was sowing some hemp seeds in a field where a Swallow and some other birds were hopping about picking up their food. "Beware of that man," quoth the Swallow. "Why, what is he doing?" said the others. "That is hemp seed he is sowing; be careful to pick up every one of the seeds, or else you will repent it." The birds paid no heed to the Swallow's words, and by and by the hemp grew up and was made into cord, and of the cords nets were made, and many a bird that had despised the Swallow's advice was caught in nets made out of that very hemp.
"What did I tell you?" said the Swallow.

Destroy the seed of evil, or it will grow up to your ruin.

 

 

Chim Én và Các Loài Chim Khác

 

Câu chuyện bắt đầu khi một người nông dân đã gieo một số hạt giống của cây gai dầu trên một cánh đồng nơi mà chim én và những loài chim khác đang bận rộn tìm thức ăn.
"Hãy coi chừng người đàn ông đó", Chim én nói.
"Tại sao?, ông ấy đang làm gì thế?" những chú chim khác hỏi.
"Đó là hạt giống cây gai dầu, ông ta đang gieo chúng, nếu không cẩn thận nhặt từng hạt gai dầu đó lên, các bạn sẽ ân hận cho xem" Chim én nói.
"Những chú chim khác đã không thèm quan tâm tới những lời của chim én và dần dần những hạt gai dầu lớn lên và được dùng tạo thành những sợ dây, và những tấm lưới bằng dây gai dầu được làm ra, và nhiều chú chim mà trước đây xem thường lời khuyên của Chim én đã bị bắt bởi những mạng lưới được làm với rất nhiều gai.
"Tôi đã nói gì với các bạn?" Chim én nói.

Nếu không tiêu diệt mầm móng của tội ác, nó sẽ lớn lên và tiêu diệt bạn

 

Dịch bởi Bin Boss, Cảnh Dương

Trung tâm ngoại ngữ CEP

                  

Những câu chuyện ngụ ngôn đã đăng: