Bài viết liên quan:

The swallow and the crow

The Swallow and the Crow had an argument one day about their plumage.

Said the Swallow: "Just look at my bright and downy feathers. Your black stiff quills are not worth having. Why don't you dress better? Show a little pride!"

"Your feathers may do very well in spring," replied the Crow, "but—I don't remember ever having seen you around in winter, and that's when I enjoy myself most."

Friends in fine weather only, are not worth much

Source: Library of Congress Aesop Tales

 

 

Chim én và con quạ

Chim én và con quạ tranh cãi về bộ lông của chúng suốt một ngày trời.

Chim én nói: "Chỉ cần nhìn vào sự rực rỡ từ bộ lông mềm mượt của tôi thì những chiếc lông cứng màu đen của bạn chẳng có giá trị gì cả. Sao bạn diện một bộ nào khá hơn? Thể hiện một chút niềm kiêu hãnh!"

"Bộ lông của bạn có thể rất phù hợp cho mùa xuân," quạ trả lời," nhưng - Tôi không nhớ đã bao giờ nhìn thấy bạn xung quanh đây vào mùa đông và đó là khi tôi tận hưởng bản thân mình nhất."

Bạn bè chỉ gặp nhau khi vui, chứ mấy khi giúp được gì cho nhau.

 

Dịch bởi: cepnguyen