Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Chính phủ chi 12.7 triệu USD để khắc phục hạn hán và nhiễm mặn

Chính phủ chi 12.7 triệu USD để khắc phục hạn hán và nhiễm mặn

10/11/2015
Mức trung cấp

Government pours $12.7mn in drought and salinity recovery

Prime Minister Nguyen Tan Dung has decided to support 19 provinces across the country which have been affected by drought and salinity intrusion with VND284.5 billion (US$12.7 million) in aid.

The aid which came from the State budget, will be used to address the consequences of acute drought and saltwater intrusion affecting the 2014-2015 winter-spring crop and 2015 summer-autumn crop.

Two northern provinces, along with ten central localities and another seven in the south, will receive between VND5.5 billion and VND30.7 billion ($244,000 to $1.36 million) each.

Among all the provinces, northern Thanh Hoa Province and central Quang Binh Province will receive the highest aid with VND30.7 billion ($1.36 million) and VND26.8 billion ($1.19 million), respectively.

Local people's committees are being urged to use the local budget and other legal financing resources to ensure effective implementation of measures to cope with the drought and saline intrusion.

The Ministry of Agriculture and Rural Development also asked Khanh Hoa province to submit a report specifying the varieties of plants and a number of seeds needed for the resumption of production.

According to the National Centre for Hydrometeorology Forecast, the El Nino phenomenon continues to affect the country with escalating intensity and is likely to become one of the most prolonged in the last 60 years. The monsoon season is forecast to arrive late and end early. Total rainfall will decline severely compared with the average of previous years, especially in the Central, South and Central Highlands' areas.

In the last months of 2015 and early 2016, the total flow of the Mekong river delta region is forecast to decline between 20 and 40 per cent, hence, in the early months of the dry season in 2015-2016, the water level of the Mekong River is low and influenced by tides. Salinity at the Southern estuaries is estimated to arrive earlier and more severely than last year. The provinces of Long An, Tien Giang, Ben Tre, Tra Vinh, Soc Trang will be influenced by saline intrusion from the end of November this year.

Source: dtinews.vn

 

 

Chính phủ chi 12.7 triệu USD để khắc phục hạn hán và nhiễm mặn

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định hỗ trợ 19 tỉnh thành trên cả nước đã bị ảnh hưởng bởi hạn hán và nhiễm mặn số tiền 284.5 tỷ đồng viện trợ.

Khoản viện trợ từ ngân sách nhà nước, sẽ được sử dụng để giải quyết những hậu quả của hạn hán nghiêm trọng và xâm nhập mặn làm ảnh hưởng đến cây trồng vụ đông xuân 2014-2015 và vụ hè thu 2015.

Hai tỉnh phía Bắc, cùng với mười tỉnh miền trung và bảy tỉnh khác ở miền Nam, sẽ nhận được khoảng từ 5,5 tỷ đồng đến 30.7 tỷ đồng mỗi tỉnh.

Trong số tất cả các tỉnh, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Quảng Bình sẽ nhận được sự hỗ trợ cao nhất với số tiền 30.7 tỷ đồng và 26.8 tỷ đồng, tương ứng.

Uỷ ban nhân dân địa phương đang được khuyến khích để sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các biện pháp để đối phó với sự xâm nhập mặn và hạn hán.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng yêu cầu tỉnh Khánh Hòa trình những báo cáo xác định các loại thực vật và một số hạt giống cần thiết cho việc nối lại sản xuất.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Dự dự báo, hiện tượng El Nino tiếp tục ảnh hưởng đến cả nước với cường độ leo thang và có khả năng trở thành một trong những trường hợp kéo dài nhất trong 60 năm qua. Mùa mưa được dự báo sẽ đến muộn và kết thúc sớm. Tổng lượng mưa sẽ giảm nghiêm trọng so với trung bình các năm trước, đặc biệt ở miền Trung, miền Nam và Tây Nguyên.

Trong những tháng cuối năm 2015 và đầu năm 2016, tổng lưu lượng của vùng đồng bằng sông Cửu Long được dự báo sẽ giảm từ 20 đến 40%, do đó, trong những tháng đầu của mùa khô 2015-2016, mực nước của sông Mekong sẽ là rất thấp và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Độ mặn tại các cửa sông miền Nam được ước tính đến sớm hơn và nặng nề hơn so với năm ngoái. Các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng sẽ bị ảnh hưởng bởi sự xâm nhập mặn từ cuối tháng Mười năm nay.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục