Bài viết liên quan:

Chủ đề- Kỳ thi (Examination)

Throughout the Asia-Pacific region, examinations are extremely important as they are viewed as the main mechanism for controlling access to the next educational level for students. Dr Peter Hill, an author of the newly released UNESCO Bangkok publication, "Asia Pacific Secondary Education System Review", said in his publication that the examinations controlled the students' next grade level; access into the most prestigious schools or universities; and, ultimately, decided whether the students would get good jobs or get the best choice of opportunities in life.

Because of this importance, students living in the Asia-Pacific region are more likely to feel pressure and be stressed out before sitting for an examination as so much depends on achieving high scores. At the same time, the education industry was blamed for lack of social and economic responsibility. The industry responds to the needs by offering too costly private cram coures at high prices that drive poor parents and students into debt. The parents also go to great lengths to ensure their children have every possible advantage in attaining success in examinations, said the paper.

The UNESCO publication Examination Systems stated that exams have 3 purposes:

1. It is a selection function and entails controlling access to secondary schools, courses within schools and entry to higher education institutions.

2. It is a certifying function and entails finding out and reporting what a student has achieved, whether they have graduated, and what they know and are able to do.

3. The systems often make use of examination results for accountability purposes and, in particular, for evaluating the effectiveness of instruction, for motivating students and teachers to perform well, and for reviewing the effectiveness of school  

Tạm dịch:

Trên khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương, các kỳ thi cực kỳ quan trọng vì chúng được xem như là cơ chế chủ yếu cho việc kiểm tra đầu vào trình độ học vấn của sinh viên. Tiến sĩ Peter Hill, là tác giả của tài liệu " Nhìn lại hệ thống giáo dục phổ thông Châu Á-Thái Bình Dương" vừa mới được nhà xuất bản UNESCO Bangkok phát hành, đã nói trong ấn phẩm của ông rằng các kỳ thi kiểm tra trình độ sinh viên, vào những ngôi trường danh giá nhất, và cuối cùng, quyết định liệu sinh viên sẽ có công việc tốt cũng như lựa chọn tốt nhất trước cơ hội trong cuộc sống. 

Vì tầm quan trọng này, sinh viên đang sinh sống trong khu vực châu Á Thái Bình Dương hầu như cảm thấy áp lực và căng thẳng trước thềm của kỳ thi, khi phụ thuộc quá nhiều vào việc đạt được những điểm số cao. Đồng thời, nền công nghiệp giáo dục bị cho là thiếu trách nhiệm với lĩnh vực kinh tế và xã hội. Cuốn sách cho biết "nền công nghiệp đó đáp ứng nhu cầu thi cử bằng cách tạo ra nhiều khóa luyện thi tư nhân với giá quá cao, đẩy những phụ huynh và sinh viên nghèo vào cảnh nợ nần. Các bậc cha mẹ cũng phải nổ lực để đảm bảo con cái có mọi lợi thế có thể đạt được thành công trong các kỳ thi".

Ấn bản sách của UNESCO về hệ thống thi cử chỉ ra rằng việc thi cử có 3 mục đích:
1. Là chức năng tuyển chọn và đòi hòi kiểm tra đầu vào cho các khóa học, các cấp học phổ thông và đầu vào cho những tổ chức giáo dục cao hơn.

2.    Là chức năng xác nhận và đòi hỏi việc tổng hợp và báo cáo những gì mà sinh viên đạt được, cho dù sinh viên đã tốt nghiệp và những gì họ biết và có thể làm được.

3.    Hệ thống thường sử dụng kết quả kiểm tra cho những mục đích giải trình , đặc biệt là đánh giá hiệu quả giảng dạy theo đó động viên sinh viên và giáo viên để họ dạy-học tốt hơn, và để nhìn lại hiệu quả của nhà trường.

 

Dịch bởi: Sai Sai