Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề- Sinh nhật (Birthday)

Topic- Birthdays

Birthdays are brilliant. I'm 62 years old and I still love them. I don't think I've ever had a bad birthday. In fact, I think birthdays get better and better the older you become. Sure, kids love birthdays because they get presents and get to eat cake. But when you get older, birthdays make you feel special. It's your special day. Even if no one wishes you a happy birthday, it's still your special day. A lot of my friends think I'm mad. They hate their birthdays because it means they're another year older. I hope I get to celebrate my hundredth birthday. I'm not sure if I can blow out 100 candles though. When I look back at all my birthdays, it's difficult to choose the best. I'll just say my last birthday is always the best one.

Chủ đề- Sinh nhật

Những ngày sinh nhật thật tuyệt vời. Tôi đã 62 tuổi rồi mà còn thích chúng lắm. Tôi không nghĩ mình từng có bữa tiệc sinh nhật tồi tệ nào cả. Thực tế, tôi nghĩ ngày sinh nhật đến càng nhiều là lúc bạn ngày càng già đi. Dĩ nhiên  là vậy, trẻ con thích ngày sinh nhật vì chúng có thể được nhận quà và được ăn bánh kem. Nhưng khi bạn già đi thì ngày sinh nhật lại trở nên đặc biệt với bạn. Nó vẫn là một ngày đặc biệt của bạn. Kể cả nếu không ai chúc bạn sinh nhật vui vẻ đi chăng nữa, nó vẫn là một ngày đặc biệt của bạn. Rất nhiều bạn bè của tôi nghĩ tôi bị điên. Bọn họ ghét sinh nhật vì mỗi lần nó đến nghĩa là họ già đi thêm một tuổi.Tôi hy vọng mình có thể tổ chức được sinh nhật thứ 100. Mặc dù tôi không chắc mình có thể thổi hết được 100 ngọn nến hay không nữa. Khi tôi nhìn lại những lần sinh nhật đã qua của mình, thật khó để chọn ra lần nào là vui nhất. Tôi chỉ có thể nói rằng lần sinh nhật gần đây nhất của tôi luôn là lần vui nhất.

Dịch bởi: Ce Phan

Trung tâm Anh ngữ CEP