Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến | Chủ đề: Đi du lịch (Travelling)

Bài viết này được sử dụng như một phần trong các chủ đề tiếng Anh về Du lịch (Tourism), Các điểm đến du lịch (Tourist destination) trên hệ thống học tiếng Anh Timeline Learning.

Travelling

Travelling gives you many wonderful experiences you cannot find in your own country. You meet local people and get to understand different cultures. It's so exciting.

I love planning trips and doing some research on the country or countries I want to visit. Sometimes I like to plan everything in advance, my flights, hotels and tours, etc.

For me, the most exciting thing is arriving in a country with no hotel reservation and no fixed plans. I prefer staying in hostels and guest houses. You get to meet and talk to different and interesting people and share information.

I also like to visit places that are off the beaten track. Being somewhere with thousands of other tourists? It's not my cup of tea.

Source: Listen A Minute

 

Đi du lịch

Đi du lịch mang đến cho bạn nhiều trải nghiệm tuyệt vời mà bạn không thể tìm thấy ở đất nước mình. Bạn gặp gỡ người dân địa phương và hiểu biết về các nền văn hóa khác nhau. Điều đó thật là thú vị.

Tôi thích lên kế hoạch đi du lịch và nghiên cứu một vài điều về đất nước hay một quốc gia mà tôi muốn đến tham quan. Đôi khi, tôi thích lên kế hoạch trước cho mọi thứ, chuyến bay, khách sạn và các chuyến đi, ...

Đối với tôi, điều thú vị nhất là đi đến một quốc gia khi chưa đặt phòng khách sạn và chưa có kế hoạch trước. Ở nhà trọ và nhà khách làm tôi cảm thấy thích thú hơn. Bạn có thể gặp gỡ và nói chuyện với những người khác nhau và chia sẻ những thông tin thú vị.

Tôi cũng thích thăm viếng những nơi nằm cách biệt với thế giới nơi ồn ào. Nếu đến một nơi nào đó với hàng ngàn khác du lịch khác. Đó không phải là thứ tôi thích. 

Dịch bởi: Hoài Thương