Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến: Tiếng ồn (Noise)

 

Noise

Noise is everywhere. I bet there isn't a place on Earth where you can't hear anything.

I live in the city, so noise is everywhere. Sometimes it gets to me. I really want to have a button to turn it off.

It's amazing how much noise there is around us. We usually never even think about it. Listen now to the noise around you. Cars, computers, music, people talking.

It's strange to think that in the past few decades, people have been talking about noise pollution. That's a really good description. Noise is quite often pollution. It's stuff that makes our surroundings unpleasant.

I wonder if there is any kind of noise that is good noise. The very word 'noise' has a negative meaning. But if you say sound, it has a different meaning. I love the sound of babies laughing.

Source: Listen A Minute

 

 

Tiếng ồn

Tiếng ồn ở khắp mọi nơi. Tôi cá là không có một nơi nào trên Trái Đất mà bạn không thể nghe bất cứ điều gì.

Tôi sống ở thành phố vì thế tiếng ồn ở khắp mọi nơi. Đôi khi nó làm cho tôi khó chịu. Tôi thực sự muốn có một cái nút để tắt nó.

Chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên nếu chúng ta biết có bao nhiêu tiếng ồn xung quanh. Chúng ta thường không bao giờ nghĩ về nó. Bây giờ lắng nghe tiếng ồn xung quanh bạn . Tiếng xe hơi, máy tính, nhạc và mọi người nói chuyện.

Thật lạ khi nghĩ về điều đó trong vài thập niên trong quá khứ, người ta đã nói về ô nhiễm tiếng ồn. Thực sự đó là một mô tả hay. Tiếng ồn thì thường rất ô nhiễm. Đó là những thứ làm cho môi trường xung quanh chúng ta khó chịu.

Tôi tự hỏi có bất kỳ loại tiếng ồn nào là tiếng ồn tốt không. Chính từ " tiếng ồn" có một ý nghĩ tiêu cực. Nhưng nếu bạn nói là âm thanh, nó có một ý nghĩa khác. Tôi thích âm thanh của em bé  cười.

Dịch bởi: Hoài Thương