Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh: Người ngoài hành tinh (Aliens)

Bài học này được sử dụng như một phần trong hệ thống học tiếng Anh Timeline Learning.

Aliens

There are aliens out there, somewhere. I strongly believe this. Not sure what they look like, though. I really doubt they are green, like they are in science fiction movies. I also don't think they look like us.

But I'm sure they exist. I just don't think we'll ever see any or find any. They live too far away. If you think about it logically, there has to be aliens out there. All a planet needs is to be warm and have water and life will exist.

There are billions and billions of planets in the universe, so there are probably millions and millions that have life. Alien life.

It's also likely that some of the aliens are much more intelligent than we are. I wonder what we'd do if really intelligent aliens visited Earth. What would we ask them?

Source: Listen A Minute

Người ngoài hành tinh

Có những người ngoài hành tinh ở đâu đó, ở một nơi nào đó. Tôi thực sự tin là như vậy. Tuy nhiên không chắc rằng họ sẽ trông như thế nào. Tôi nghi ngờ rằng hình dáng họ là màu xanh, giống như trong những bộ phim khoa học viễn tưởng. Tôi cũng không nghĩ rằng họ trông giống như chúng ta.

Nhưng tôi chắc chắn là họ tồn tại. Tôi chỉ không chắc chúng ta đã bao giờ nhìn thấy hoặc tìm ra họ. Họ sống rất xa. Nếu nghĩ một cách hợp lý, có sự sống của người ngoài hành tinh ở đâu đây. Tất cả hành tinh nào trở nên ấm áp và có nước thì sự sống có thể tồn tại.

Có hàng tỉ , hàng tỉ hành tinh trên vũ trụ, vì vậy sẽ có hàng triệu triệu sự sống. Sự sống của người ngoài hành tinh cũng sẽ tồn tại ở đâu đó.

Có thể ngươi ngoài hành tinh thật sự thông minh hơn chúng ta rất nhiều. Tôi tự hỏi rằng chúng ta sẽ làm gì nếu những người ngoai hành tinh thông minh ấy đến thăm trái đất.Chúng ta có thể sẽ hỏi họ những gì ?

 

Dịch bởi: Nhunguyen