Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh: Sách (Books)

Book

Don't you think books are the best thing in the world? I can't remember a time in my life when I wasn't reading a book. I still have memories of being in my school library when I was about five years old.

I have been a bit of a bookworm since then. You'll usually see me with my head buried in a book. I love all kinds of books. Novels are great for getting to know other worlds and cultures.

A good book is one where you never want the story to end. I also like autobiographies because I think it's interesting to read about people's lives. Encyclopedias are cool too – you can learn everything about everything in these.

I still prefer books to the Internet. Books need to be in your hand and made of paper.

Source: Listen A Minute

 

 

Sách

Bạn có nghĩ rằng sách là thứ tuyệt vời nhất trên thế giới này không? Tôi không thể nào nghĩ ra được có khoảng thời gian nào trong cuộc đời mà tôi không đọc sách. Tôi vẫn còn nhớ những khoảnh khắc khi ở thư viện trường, lúc đó tôi chỉ khoảng 5 tuổi

Tôi đã trở thành mọt sách kể từ lúc đó. Bạn sẽ thường thấy tôi chúi đầu vào sách. Tôi yêu tất cả các loại sách. Tiểu thuyết là quyển sách thật tuyệt vời cho những ai muốn biết thêm về thế giới và các nền văn hoá khác nhau

Một quyển sách hay là quyển sách mà bạn sẽ không bao giờ muốn câu chuyện đó kết thúc. Tôi cũng thích những cuốn tự truyện vì tôi nghĩ thật thú vị để biết thêm về cuộc sống của con người . Sách giáo khoa cũng là loại sách rất bổ ích, bạn có thể học được nhiều điều từ những kiến thức trong đó

Tôi vẫn thích sách hơn internet. Sách cần để trong tay của bạn và làm bằng giấy

 

Dịch bởi: GiangLe03111990, Nhunguyen