Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến: Những quả trứng (Eggs)

Eggs

Eggs are great. Where would we be without them? They are so useful. I can't imagine life or cooking without them. There are many ways of cooking eggs for breakfast – fried eggs, scrambled eggs, boiled eggs, etc.

There are even many ways of "cooking" these. You can have a runny or hard fried egg or even have it sunny side up. You can have soft or hard-boiled eggs and fluffy scrambled eggs.

There are also many things to put on top of eggs – mayonnaise, ketchup, salt, soy sauce. Each country has something different. I like cooking with eggs. I particularly like breaking them.

I can now do it with one hand, without breaking the yolk. Sometimes it gets messy and the egg white starts dripping down your arm.

 

Source: Listen A Minute

 

 

Những quả trứng

Trứng thật tuyệt vời. Chúng ta sẽ về đâu nếu không có chúng? Chúng rất hữu ích. Tôi không thể tưởng tượng được trong cuộc sống hoặc nấu ăn mà không có trứng. Có nhiều cách chế biến trứng vào bữa sáng - trứng chiên, trứng, trứng luộc, vv

Thậm chí còn nhiều cách khác để chế biến trứng. Bạn có thể ăn trứng chiên hơi chín hoặc chín đều hoặc thậm chí là trứng ốp-la. Bạn có thể ăn trứng luộc hơi chín hoặc luộc chín kỹ và trứng chiên

Cũng có nhiều món có thể thêm vào trứng như sốt mayonnaise, tương cà, muối, nước tương. Mỗi quốc gia điều có những món thêm vào khác nhau. Tôi thích nấu ăn với trứng. Đặc biệt tôi thích đập trưngs

Bây giờ tôi có thể đập trứng bằng một tay mà không làm vỡ lòng đỏ trứng. Có khi trứng vỡ nát và lòng trắng trứng bắt đầu chảy xuống tay tôi.

 

Dịch bởi: AdamDuong