Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến: Công cụ tìm kiếm Google

Google

What was life like before Google? This might look like a silly and strange question, but it is a good one. Google has changed our lives. In an amazingly short space of time, the verb 'google' has entered our language.

I think everything about Google is amazing. It helps us so much. We can find any information we want just by typing in what we want in the search box. I even like the Google home page. It's so simple.

You know, I can't remember the last time a day went by when I didn't use Google for something. I wonder what Google will be like in the future. Only those at Google know.

The strange thing about the Internet is that something we don't even know about yet might come along and totally replace Google overnight.

Source: Listen A Minute

 

 

Cỗ máy tìm kiếm Google

Cuộc sống như thế nào trước khi có Google? câu hỏi này nghe có vẻ ngu ngốc và kì lạ, nhưng nó là một câu hỏi hay. Google đã làm thay đổi cuộc sống của chúng ta. Trong một khoảng thời gian ngắn đáng ngạc nhiên, động từ 'google đã đi vào ngôn ngữ của chúng ta.

Tôi nghĩ mọi thứ về Google thật tuyệt vời. Nó giúp chúng ta quá nhiều. Chỉ cần đánh những gì chúng ta muốn tìm kiếm vào thanh công cụ tìm kiếm thì chúng ta có thể tìm kiếm vài thông tin mà chúng ta cần. Thậm chí tôi còn thích trang chủ của Google. Nó rất đơn giản.

Bạn biết không. Tôi không thể nhớ lần cuối cùng mà một ngày trôi qua mà tôi không sử dụng Google cho việc gì đó. Tôi tự hỏi Google sẽ làm gì trong tương lai. Chắc chỉ có Google mới biết.

Điều kỳ lạ về Internet là chúng ta có thể sẽ chứng kiếm một công cụ nào mà chúng ta không biết đến có thể xảy ra và trong một đêm thay thế hoàn toàn Google.

 

Dịch bởi: viethung30, dongtran, hoaithuong_198