Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến | Nhảy Hip-hop (Hip-hop)

Hip-hop

I don't understand hip-hop. I think it's an age thing. Hip-hop came along just as I stopped buying music and going to clubs.

I really don't understand it. Most of my friends aren't into it either. My sons are. They love it. They're into the fashion and the music. They never seem to stop dancing to it.

When I went to America, I took them to an exhibition on hip-hop. It's an important part of America's culture now. It's also a unique aspect of America's cultural history.

Many people thought hip-hop was a passing fashion; that something would replace it. The truth is quite different. Hip-hop has almost become mainstream.

You know when that happens because everyone else in the world tries to copy it. Hip-hop is huge all over the world.

 

Source: Listen A Minute

 

 

Nhảy Hip-hop

Tôi không am hiểu nhiều về hip-hop. Tôi nghĩ nó loại nhạc chỉ thích hợp với độ tuổi nào đó. Tôi nghĩ tới Hip-hop khi tôi không còn mua một đĩa nhạc và quyết định đi club.

Thật sự thì tôi không hiểu về nó lắm. Hầu như bạn bè tôi đều biết đến nó. Những đứa con trai tôi cũng vây. Chúng rất thích hip-hop. Chúng bắt đầu tiếp cận thời trang và nhạc hip-hop. Và dường như chúng không bao giờ ngừng nhảy.

Có lần tôi đi đến Mỹ, tôi đã dẫn chúng đến một cuộc triễn lãm hip-hop. Đây là một phần quan trọng trong văn hóa Mỹ hiện nay. Nó là một khía cạnh độc đáo trong lịch sử văn hóa của nước Mỹ.

Nhiều người nghĩ rằng hip-hop đang có xu hướng dần bị quên lãng, rồi sẽ có một vài thứ khác thay thế. Nhưng sự thật lại khác. Hip- hop đã gần như trở thành xu thế nghe nhạc bây giờ.

Bạn biết đấy nó sẽ phát triển tới mức nào nữa bởi vì tất cả mọi người trên thế giới đang nhân rộng nó ra khắp nơi. Hip- hop đã ngày càng phổ biến trên toàn thế giới.

 

Dịch bởi: tiamo