Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến: Bác sĩ (Doctors)

Doctors

Doctors are cool. They spend all their day helping people and saving lives. There can't be many better jobs in the world.

I wanted to be a doctor when I was a kid but I was no good at science. I think doctors are among the most important people in society.

They should get paid lots and lots of money. It's not right that bankers get paid more. Doctors are really clever and very kind.

They never seem to panic or get angry. Every time I've seen a doctor, he or she has always made me feel better – not just because of their treatment, but also because of their kindness.

It must be amazing being a doctor and knowing all kinds of stuff about the human body. It would be pretty useful being a doctor because then you'd know what was wrong with your own body.

Source: Listen A Minute

 

 

Bác sĩ

Bác sĩ thật là tuyệt vời. Họ dành tất cả thời gian trong ngày của họ để giúp đỡ mọi người và cứu sống người khác. Không có nhiều công việc tốt hơn thế trên thế giới này.

Tôi muốn trở thành một bác sĩ khi tôi còn là một đứa trẻ nhưng tôi không giỏi về khoa học tự nhiên. Tôi nghĩ bác sĩ là một trong những nguời quan trọng trong xã hội

Họ nên được trả lương thật nhiều. Thật không đáng khi người làm ngân hàng được trả nhiều hơn. Các bác sĩ thật thông minh và tốt bụng

Họ dường như không bao giờ hoảng loạn hoặc giận dữ. Mỗi lần gặp bác sĩ, ông ấy hoặc bà ấy đều làm tôi thấy dễ chịu hơn, không phải chỉ bởi phương pháp điều trị của họ mà còn vì sự tử tế của họ nữa.

Một bác sĩ tuyệt vời khi hiểu biết hết được tất cả về cơ thể con người. Điều này giúp rất nhiều cho bác sĩ vì họ biết vấn đề gì đang xảy ra đối với cơ thể bạn.

 

Dịch bởi: Nhunguyen, hoaithuong_198, GiangLe03111990