Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh: Thẻ tín dụng (Credit cards)

 

Credit cards

Many years ago I read that credit cards were the thing of the future. Credit card companies were telling us that plastic would replace cash. Well, this hasn't happened. People are still using notes and coins.

The Internet has increased the use of credit cards, but many people worry about putting their card details online. Lots of personal info gets stolen by fake sites pretending to be famous banks or online stores.

Personally, I love credit cards. I always prefer to pay by card than by cash. When you use your card, you get air miles and every six months you can cash them in for presents.

I do worry about credit card security. I keep waiting to see a huge purchase on my statement that I didn't make.

 

Source: Listen A Minute

 

 

Thẻ tín dụng

Cách đây vài năm, tôi đọc thấy rằng thẻ tín dụng là một phương thức của tương lai. Các công ty tín dụng nói rằng chúng sẽ thay thế tiền mặt. Ồ, điều đó đã không xảy ra. Mọi người vẫn sử dụng tiền giấy và đồng tiền.

Internet đã làm gia tăng sử dụng thẻ tín dụng, nhưng nhiều nười vẫn lo lắng về đưa thông tin thẻ sử dụng trực tuyến. Nhiều thông tin cá nhân đã bị ăn trộm bởi các trang web ảo giả vờ là những ngân nhàng nổi tiếng hoặc các cửa hàng trực tuyến.

Quan điểm cá nhân, tôi yêu thẻ tín dụng. Tôi thường thích trả bằng thẻ hơn là tiền mặt. Khi bạn sử dụng thẻ, bạn sẽ nhận được huê hồng và mỗi sáu tháng bạn có thể lĩnh một khoản tiền mặt như là một phần quà.

Tôi lo lắng về bảo mật thẻ tín dụng. Tôi luôn trông chừng những tín hiệu giao dịch lớn xảy ra với thẻ của tôi khi tôi không dùng đến.

 

Dịch bởi: GiangLe03111990