Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến | Chủ đề: Mùa thu (Autumn)

Autumn

Autumn is such a cool time of the year. Of course it is cool because the temperatures drop after summer. But it is also cool because it's such a great time of the year.

I love the changing of the leaves. The different autumn colours are one of nature's most beautiful scenes. Sometimes I can't stop looking at the mountains near my house.

They are like an artist's palette of golds, reds, yellows, browns and other autumnal colours. In America they call autumn 'fall' because that is when the leaves fall from the trees.

I like the coolness of autumn. Summer is over but you can still wear a T-shirt – just about. You can also spend hours outdoors without sweating. Autumn is the best time of the year to go hiking and go for long walks.

Source: Listen A Minute

 

 

Mùa thu

Mùa thu là khoảng thời gian mát mẻ trong năm. Tất nhiên là mát rồi bởi vì nhiệt độ đã giảm sau mùa hè. Nhưng nó vẫn mát bởi vì đó là khoảng thời gian tuyệt nhất của năm.

Tôi yêu sự biến đổi của những chiếc lá. Sắc thu đổi khác là một trong những khung cảnh đẹp nhất của tự nhiên. Thỉnh thoảng tôi không thể ngừng ngắm nhìn những dãy núi gần nhà tôi.

Chúng giống như là một bảng màu của người nghệ sĩ với các sắc vàng đồng, đỏ, vàng, nâu và các sắc thu khác. Ở Mỹ, người ta gọi mùa thu là "fall" bởi vì đó là lúc những chiếc lá rời khỏi cây.

Tôi thích sự mát mẻ của mùa thu. Mùa hè đã qua nhưng bạn hầu như có thể mặc một chiếc áo thun. Bạn cũng có thể trải qua hàng giờ ngoài trời mà không đổ mồ hôi. Mùa thu là thời gian tuyệt nhất trong năm để đi bộ đường dài và đi dạo dài.

 

Dịch bởi: Nhunguyen, cui_khom_oxi_hoa_khu