Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến | Thành ngữ: Phải lòng ai đó

Idiom: Falling in love

We have an expression in English that describes finding love as 'falling in love.' To say that you are 'falling in love' suggests that love is something that you can't control. Love is powerful. Itovercomes us and we are powerless. Like gravity, we can't resist it. And sometimes we even'fall head over heels' in love when we meet that special someone.

Common wisdom says that love is a mystery. Either we have some indescribable chemistryor we don't, but what if there was a recipe to create love? Some people think there is and point to the research of Dr. Arthur Aron to back it up. Dr. Aron is the head of the Interpersonal Relationships Lab at Stonybrook University.

In 1997, Dr. Aron and his colleagues created 36 questions that are designed to quickly make strangers bond, and even fall in love. They tested their questions by partnering up complete strangers in a lab.

After only 45 minutes of answering 36 questions, the couples reported feeling unusually close to each other. One couple even fell in love and married just 6 months after the experiment. The whole lab was invited to their wedding.

These 36 questions start off being fairly casual and fun, but they gradually become more and more personal. According to Aron and his colleagues, these types of personal questions force people to be increasingly open and vulnerable. And this vulnerability is one of the necessary ingredients for intimacy and love.

The questions start out casual and relaxed asking what famous person you would like to have dinner with, but they quickly become more personal. You can find all 36 questions online, but here is a quick roundup of some of the more meaty questions that get even strangers to open up.

For what in your life do you feel most grateful?

If you were able to live to the age of 90 and retain either the mind or body of a 30-year-old for the last 60 years of your life, which would you want?

If you were to die this evening with no opportunity to communicate with anyone, what would you most regret not having told someone? Why haven't you told them yet?

There is one more step to this 36 question recipe to create intimacy. Partners end by staring into each other's eyes for 4 minutes. According to one English expression 'the eyes are the windows to the soul.'

What do you think? Is there really a 36-step recipe to love, or is love simply a wonderful mystery?

Source: Deep English

 

 

Thành ngữ: Phải lòng ai đó

Có một thành ngữ trong tiếng Anh dùng để mô tả việc tìm thấy tình yêu là 'phải lòng một ai đó'. Khi nói bạn đang 'phải lòng một ai đó' có nghĩa rằng tình yêu là một cái gì đấy mà bạn không thể kiểm soát. Đó chính là sức mạnh của tình yêu. Nó vượt qua chúng ta và làm ta cảm thấy bất lực. Cũng giống như trọng lực, chúng ta không thể chống lại nó. Và đôi khi chúng ta thậm chí còn 'yêu say đắm' khi gặp một người đặc biệt.

Theo cách hiểu thông thường tình yêu là một điều bí ẩn. Hoặc chúng ta có một số phản ứng mà đến chính mình cũng không thể tả nổi, nhưng sẽ thế nào nếu có một công thức tạo ra tình yêu? Một số người nghĩ rằng điều đó có thật và một nghiêm cứu của Tiến sĩ Arthur Aron đã chỉ ra điều này. Tiến sĩ Aron là người đứng đầu trong nghiên cứu về quan hệ ứng xử tại Đại học Stonybrook.

Năm 1997, Tiến sĩ Aron và các đồng nghiệp đã tạo ra 36 câu hỏi được thiết kế nhằm làm cho những người xa lạ nhanh chóng gần gũi, và thậm chí là rơi vào tình yêu. Họ thử nghiệm các câu hỏi lên những người hoàn toàn xa lạ với nhau trong phòng thí nghiệm.

Chỉ sau 45 phút trả lời 36 câu hỏi, các cặp đôi cảm thấy có điều gì đó khiến họ gần gũi với nhau hơn. Thậm chí một cặp đôi đã yêu nhau và kết hôn chỉ 6 tháng sau buổi thử nghiệm. Toàn bộ phòng thí nghiệm đã được mời tới dự đám cưới của họ.

36 câu hỏi bắt đầu khá bình thường và vui vẻ nhưng họ dần dần trở nên thân thiết hơn. Theo Aron và các đồng nghiệp của ông, những loại câu hỏi riêng tư buộc mọi người ngày càng cởi mở và dễ bị tổn thương. Và điều này là một trong những phần cần thiết để trở nên thân mật và bắt đầu tình yêu.

Các câu hỏi đầu tiên khá giản dị và thỏa mái hỏi người nổi tiếng mà bạn muốn ăn tối cùng, nhưng họ nhanh chóng thể hiện cá tính của mình rõ hơn. Bạn có thể tìm thấy tất cả 36 câu hỏi trên mạng internet, nhưng dưới đây sẽ hé lộ một vài câu hỏi trong số 36 câu hỏi đó.

Những gì trong cuộc sống mà bạn cảm thấy biết ơn nhất?

Nếu bạn có thể sống đến 90 tuổi và chỉ duy trì được một trong hai: sự minh mẫn hoặc sức khỏe từ năm 30 tuổi đến 60 năm cuối cùng của cuộc sống, bạn sẽ chọn điều gì?

Nếu tối nay bạn chết nhưng không còn cơ hội để liên lạc với bất cứ ai, bạn sẽ hối tiếc nhất khi chưa kịp nói điều gì và với ai? Tại sao bạn chưa nói với họ?

Có thêm một bước nữa sau khi hoàn thành 36 câu hỏi này để tạo ra sự thân mật. Những đôi nam nữ tham gia kết thúc buổi thí nghiệm bằng việc nhìn chằm chằm vào mắt của nhau trong 4 phút. Theo một thành ngữ tiếng Anh 'đôi mắt là cửa sổ tâm hồn'.

Bạn nghĩ sao? Thực sự có một công thức 36 bước để yêu hay tình yêu đơn giản là một bí ẩn tuyệt vời?

 

Dịch bởi: cepnguyen