Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến | Điện năng (Electricity)

Electricity

Electricity is one of the most important inventions ever. It is the thing that powers the Earth. If there was no electricity, we’d be back in the dark ages.

Few people stop and think just how amazing electricity is. With the flick of a switch, you can power almost anything.

Think about what would happen if there was no electricity. We’d have no TV, no computers, no traffic signals.

It would be like going back to living in caves. There are a few negative points about electricity, of course.

Number one, it’s dangerous. Thousands of people die each year from electrocuting themselves or in electrical fires.

And number two, it isn’t good for the environment. Most electricity comes from burning coal and that creates greenhouse gasses.

Source: Listen A Minute

 

 

Điện năng

Điện năng là một trong những phát minh quan trọng từ trước đến giờ. Nó cung cấp năng lượng cho trái đất. Nếu không có điện, chúng ta sẽ quay trở lại thời kỳ đồ cổ.

Có ít người tự hỏi và suy nghĩ xem điện năng tuyệt vời như thế nào. Với một cú gõ nhẹ vào công tắc, bạn có thể nối nguồn điện đến gần như mọi thứ.

Hãy suy nghĩ về những gì sẽ xảy nếu không có điện năng. Chúng ta không có ti vi, không có máy tính, không có tín hiệu giao thông.

Điều đó giống như quay trở lại cuộc sống trong các hang động. Tất nhiên cũng có một vài điều tiêu cực về điện.

Thứ nhất, nó nguy hiểm. Mỗi năm hàng ngàn người chết do giật điện hoặc cháy do chập điện.

Thứ hai, nó không tốt cho môi trường. Hầu hết điện năng được tao ra từ việc đốt than đá và điều đó tạo ra khí nhà kính.

Dịch bởi: Hoài Thương