Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến | Những câu chuyện tình bất ngờ

Unlikely love stories

People often say that love turns up in the unlikeliest of places, or that love will come to you when you least expect it. In some love stories, those old idioms couldn’t be more true.

Take the story of Gordon MacDonald. Gordon was working in a grocery store in Canada when he opened a case of pineapple juice that had been shipped from the Philippines. Inside the case, hidden amongst the bottles of juice, Gordon found a note. The only thing written on it was ‘pen pal wanted’.

Although the date on the note said that it had been written 11 months earlier, Gordon decided to go out on a limb and write back. He wanted the mysterious note writer to know where their letter ended up. So he sent his reply across the world to the Philippines.

A few weeks later, Gordon’s letter arrived at the door of Gilda Feliciano. Gilda had been working at a pineapple juice factory in the Philippines when she put her original letter in a crate of pineapple juice. She hadn’t expected anything to come of it, but she sent Gordon a Christmas card to let him know she had received his letter.

That Christmas card sparked a two-and-a-half year correspondence. At first, they wrote to each other once a week. Then, they began writing every day. Their daily letters turned into long phone calls, and eventually, a marriage proposal. In 1982, Gordon flew to the Philippines to marry Gilda. They are still married today, 33 years later. All thanks to a case of pineapple juice.

Or there’s the story of Paolina and Ake Viking. In 1955, Ake was a Swedish sailor on a long trip at sea when he dropped a message in a bottle overboard. Eventually, the bottle washed ashore in Sicily, Italy, where a fisherman found it and took it to his daughter as a joke.

His daughter, Paolina, amazed that the bottle had made it so far, wrote back to Ake. Soon, the two were exchanging letters and photographs, and falling in love. In 1958, Ake traveled to Sicily to marry Paolina.

These two love stories just go to show that true love really can strike anywhere.

Source: Deep English

 

 

 

Những câu chuyện tình bất ngờ

Người ta thường nói tình yêu được tìm thấy tại nơi bạn không nghĩ tới hoặc sẽ đến với bạn khi bạn ít mong đợi nó nhất. Trong một số câu chuyện tình yêu, những thành ngữ cũ có thể không đúng nữa.

Hãy tìm hiểu câu chuyện của Gordon MacDonald nhé! Gordon đang làm việc trong một cửa hàng tạp hóa ở Canada, khi Ông mở thùng nước ép dứa được vận chuyển đến từ Phi-lip-pin. Bên trong đó, ẩn giữ những chai nước trái cây, Gordon tìm thấy một mảnh giấy nhỏ. Điều duy nhất được viết trên đó là "Nếu bạn muốn, hãy làm người bạn qua thư tín của tôi nhé!".

Mặc dù ngày tháng trên mảnh giấy ghi là 11 tháng trước đó, Gordon vẫn quyết định vượt qua sự ngập ngừng và phản hồi lại. Ông ấy muốn người viết mảnh giấy bí ẩn biết rằng lá thư của họ đã được dừng lại ở đâu. Vì vậy, Ông ấy đã gửi những phản hồi của mình đến khắp nơi ở Phi-lip-pin.

Một vài tuần sau đó, thư của Gordon tới cửa của Gilda Feliciano. Gilda đã làm việc tại một nhà máy nước dứa ở Philippines khi cô để thư của mình trong một thùng nước ép dứa. Cô đã không mong đợi bất cứ điều gì sẽ đến nhưng cô đã gửi cho Gordon một tấm thiệp Giáng sinh để anh biết cô đã nhận được thư của anh.

Tấm thiệp Giáng Sinh đã tạo đã tạo được mối quan hệ trong hai năm rưỡi. Ban đầu, họ viết thư cho nhau một tuần một lần. Sau đó là mỗi ngày. Những bức thư hằng ngày của họ không lâu sau chuyển thành những cuộc gọi và cuối cùng là một lời cầu hôn. Vào năm 1982, Gordon đã bay sang Phi-lip-pin để kết hôn với Gilda. Và bây giờ, 33 năm sau đó, họ vẫn còn sống cùng nhau. Tất cả chỉ nhờ vào một thùng nước ép dứa.

Một câu chuyện tình khác của Paolina và Viking. Năm 1955, Ake là một thủy thủ người Thụy Điển đang trong một chuyến đi dài trên biển, ông đã bỏ một mẫu tin nhắn vào một cái chai rồi quăng xuống biển. Cuối cùng, cái chai trôi dạt vào bờ tại Sicily ở Ý, nơi mà một người câu cá tìm thấy nó và đưa nó cho đứa con gái của mình như là một trò vui.

Con gái của ông ấy, Paolina, ngạc nhiên bởi cái chai được gửi đến từ một nơi rất xa và cô đã hồi âm cho Ake. Không lâu sau đó, hai người trao đổi thư từ, hình ảnh và phải lòng nhau. Năm 1958, Ake đã đến Sicily để cưới Paolina.

Hai câu chuyện tình yêu đã minh chứng rằng tình yêu có thể bắt đầu ở bất kì nơi đâu.

 

Dịch bởi: cepnguyen, cui_khom_oxi_hoa_khu