Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến | Chủ đề: Ký ức (Memories)

Memories

If you’re lucky, you have more good memories than bad ones. I’m very lucky. I have lots of good memories. I don’t have many painful memories. I don’t know why.

Lots of bad things happened to me when I was younger but I don’t really have strong memories of them. I do have very clear memories of happy times.

My earliest memory is of my first day in kindergarten. I guess I was three. I remember playing in the sand and eating it. I don’t remember my mother getting angry though.

My most wonderful memory is a holiday to Mexico when I was ten. I remember every sound and smell so clearly. When I look at our family photos, the memories of what we did come flooding back.

I’d like to relive those memories one day.

Source: Listen A Minute

 

 

Ký Ức

Nếu bạn may mắn, bạn sẽ có nhiều ký ức đẹp hơn ký ức không đẹp. Tôi rất may mắn. Tôi có rất nhiều ký ức đẹp. Tôi không có nhiều những ký ức đau buồn. Tôi không biết tại sao.

Rất nhiều điều không tốt xảy ra với tôi khi tôi còn nhỏ nhưng thực sự tôi không nhớ nhiều về chúng. Tôi có những ký ức rất rõ ràng về quãng thời gian hạnh phúc.

Ký ức đầu tiên của tôi là ngày đầu tiên ở nhà trẻ. Tôi đoán mình lúc đó 3 tuổi. Tôi nhớ mình chơi cát và đã ăn nó. Tôi không nhớ mẹ tôi đã tức giận như thế nào.

Kỷ niệm đẹp nhất của tôi là kỳ nghỉ ở Mexico khi tôi 10 tuổi. Tôi nhớ rất rõ âm thanh và mùi vị. Khi tôi nhìn vào bức ảnh gia đình thì những kỷ niệm mà chúng tôi đã làm dồn dập ập về.

Tôi muốn sống lại với kỷ niệm vào một ngày nào đó.

Dịch bởi: Hoài Thương