Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến | Thành phố hạnh phúc (The happy city)

Bài nghe này là một phần trong một chủ đề tiếng Anh được giới thiệu trên hệ thống Timeline Learning

The happy city

Did you know that living in a city is actually pretty bad for your happiness? Studies show that you’re more likely to be happy the smaller the city that you live in. But with 5 billion people living in cities by 2030, is there a way we can change the unhappiness found in cities?

Actually, there is. Urban design.

Urban design isn’t just about the best place to build a road or a new sewer. In fact, if it’s done correctly, urban design can make an entire city happier and healthier. And it doesn’t need everyone to be a millionaire at their dream job. In fact, building a happy city is a lot less pie-in-the-sky dreaming and a lot more sustainable, healthy transportation.

In 1998, Enrique Peñalosa was elected mayor of Bogotá, the capital of Colombia and the bustling home of some 6.7 million people. But when Peñalosa was elected, Bogotá was facing huge challenges as a community.

It had too many cars, so commuting times were enormous and pollution was terrible, and kidnapping and murder were far too common. So Peñalosa decided to redesign the very fabric of the city.

He made it extremely difficult to drive by only letting people commute via car three times a week and banning cars completely for no car days. To make up the difference, he hugely expanded the cycle infrastructure and built the city’s first public transit system.

All of a sudden, streets that had only heard the rumble of car engines were alive with the noise of kids playing and cyclists chatting. Commuting time was halved, and the murder rate fell (even as the country got more violent).

Peñalosa built a city where the bike was the vehicle of choice. But did this actually make people happier?

In short, yes. The longer someone’s car commute, the less happy they are. Long distance car commuters are 40 percent more likely to get divorced. Drivers during peak rush hour experience higher stress levels than fighter pilots who are over enemy territory.

On the other hand, commuters who get to work under their own steam exhibit far less stress and have agenerally more positive psychological wellbeing.

Urban designers have a chance to change the fabric of a city. And if we let them, they can design a city that benefits everyone’s health, their psychological wellbeing and their safety.

Turns out you can design happiness.

Source: DeepEnglish

 

Thành phố hạnh phúc

Bạn có biết sống trong một thành phố tệ sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc của bạn? Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bạn có thể trở nên hạnh phúc hơn khi sống ở thành phố nhỏ hơn so với nơi mà bạn đang sống. Nhưng với con số 5 tỉ người sẽ sống tại các thành phố vào năm 2030, phải chăng nên có một cách để chúng ta có thể thay đổi sự bất hạnh của chúng ta khi phải sống trong các thành phố đó?

Trên thực tế thì có thể làm được đấy. Đó là "Thiết kế đô thị"

Thiết kế đô thị không đơn thuần là việc xây dựng một con đường hay một hệ thông thoát nước mới. Sự thật là, nếu nó thực hiện đúng, thiết kế đô thị có thể làm toàn thể thành phố hạnh phúc và khỏe mạnh hơn. Và điều đó không cần mọi người là triệu phú trong công việc mơ ước của họ. Thực tế, việc xây dựng một thành phố hạnh phúc không phải giấc mơ viễn vong mà nó là xây dựng hệ thống giao thông bền vững hơn, thân thiện hơn.

Năm 1998, Enrique Peñalosa đã được bầu làm thị trưởng của Bogotá, thủ đô của Colombia và là mái nhà nhộn nhịp của 6,7 triệu người. Nhưng khi Peñalosa được chọn, Bogotá đã phải đối mặt với những thách thức rất lớn từ cộng đồng.

Nó có quá nhiều xe hơi, vì thế với những chuyến di chuyển liên tục và vấn đề ô nhiễm thì thật khủng khiếp, nạn bắt cóc và giết người lại quá phổ biến. Vì vậy Peñalosa đã quyết định thiết kế các cấu trúc của thành phố.

Ông đã đưa ra một số quy định nghiêm ngặt khi chỉ cho phép dân cư lái xe ba lần một tuần và cấm xe hoàn toàn trong "Ngày không xe". Để tạo nên sự khác biệt, ông ấy mở rộng cơ sở hạ tầng và xây dựng những hệ thống giao thông công cộng đầu tiên của thành phố.

Thật ngỡ ngàng, một đường phố- nơi mà chỉ nghe những tiếng ầm ầm của động cơ xe đã sống trở lại với tiếng ồn của trẻ con chơi và người đi xe đạp trò chuyện. Thời gian đi lại được giảm đi một nửa, và tỷ lệ giết người giảm (ngay cả khi đất nước còn khá nhiều bạo lực ).

Peñalosa xây dựng một thành phố, nơi những chiếc xe đạp là phương tiện được lựa chọn. Nhưng mà điều này đã thực sự làm cho mọi người hạnh phúc hơn?

Trong thời gian ngắn, vâng. Những người sử dụng xe hơi với tuyến đường càng dài, thì họ sẽ càng ít vui vẻ hơn. Những người đi xe đường dài có 40 phần trăm khả năng ly dị. Tài xế lái xe trong giờ cao điểm có mức độ căng thẳng cao hơn so với các phi công máy bay chiến đấu người trên lãnh thổ đối phương.

Mặt khác, hành khách đi lại để làm những công việc văn phòng sẽ ít căng thẳng và có sức khoẻ tâm lý tích cực hơn.

Thiết kế đô thị có một cơ hội để thay đổi kết cấu của một thành phố. Và nếu chúng ta để cho họ làm điều đó, họ có thể thiết kế một thành phố tốt đẹp cho sức khỏe của mọi người, sức khoẻ tâm lý và cho cả sự an toàn của họ.

Hóa ra bạn có thể tự thiết kế ra sự hạnh phúc của chính mình.

 

Dịch bởi: tanishi