Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến | Những con gà (Chickens)

Chickens

Chickens are so important to many of us because they are a major part of our diet. Every country has so many chicken dishes, and eggs are one of the most common foods around.

Chickens are also cute. Well, chickens aren’t, but chicks are - cute, fluffy chicks that make everyone go ‘aaahh’.

It’s strange though that the word ‘chicken’ is used in so many English idioms. When I was at high school, you couldn’t ‘chicken out’ – to not do something because of being scared. 

Things are different today - I’m no spring chicken (that means I’m no longer young) so no one calls me a chicken any more. I work now - as a teacher.

I get chicken feed (low wages) but I like my job. I plan to retire before I’m 50, but I’m not going to count my chickens before they’re hatched. This means I won’t quit working until I have enough money.

Source: Listen A Minute

 

 

Những con gà

Những con gà rất quan trọng đối với nhiều người trong chúng ta, vì chúng là một phần quan trọng trong thức ăn thường ngày của chúng ta. Mỗi quốc gia có rất nhiều món ăn liên quan tới thịt gà và trứng một trong những loại thực phẩm phổ biến nhất ở xung quanh.

Những con gà thì rất dễ thương. Ah, cũng những con gà này thì không, nhưng chắc chắn gà con thì dễ thương, những gà con còn lông tơ có thể làm cho tất cả mọi người thốt lên 'aaahh '.

Cũng hơi lạ khi không biết tại sao từ ' chicken " được sử dụng nhiều trong thành ngữ tiếng anh. Khi tôi học tại trường cấp 2 , tôi từ bỏ điều gì đó - nghĩa là không làm việc gì đó vì nó khiến tôi sợ hãi.

Mọi thứ ngày hôm nay đã khác - Tôi không còn là đứa trẻ ngây thơ chạy nhảy (có nghĩa là tôi không còn trẻ nữa) nên không ai gọi tôi là một con gà nữa. Bây giờ tôi làm việc như một giáo viên.

Tôi nhận "chicken feed" nghĩa là nhận được mức lương thấp nhưng tôi thích công việc của tôi. Tôi có kế hoạch nghỉ hưu trước tuổi 50, nhưng tôi sẽ không "count my chickens before they’re hatched" - có nghĩa là tôi sẽ không bỏ làm việc cho đến khi tôi có đủ tiền.

 

Dịch bởi: nguyenthao