Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề- Tình yêu sét đánh (Love at first sight)

Love at first sight

Love is a wonderful thing, but is it possible to fall in love with someone at first sight? Many people say they have done this. How can it be possible? Surely it takes a time to get to know someone and then fall in love.

I think falling in love at first sight is dangerous. You don't really know the person. Maybe after you've built your life around them you'll find lots of faults in them and suddenly be disappointed. Then you'll have to fall out of love.

Anyway, is it really love at first sight or is it love at first conversation? And what if the other person doesn't fall in love with you at first sight? This could be a bit painful. It could also be embarrassing.

I think I like the traditional way of falling in love after 257 dates.

Source: Listen A Minute

Tình yêu sét đánh

Tình yêu là một điều kỳ diệu, nhưng liệu có thể yêu say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên không? Nhiều người nói rằng họ đã trải qua điều này. Làm thế nào điều đó có thể xảy ra? Chắc chắn phải mất một thời gian để làm quen với một ai đó và yêu họ.

Tôi nghĩ tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên rất nguy hiểm. Bạn không thực sự biết rõ về người đó. Có lẽ, sau khi xây dựng gia đình bạn sẽ thấy được những sai lầm xung quanh cuộc sống của mình và khiến bạn bất ngờ, thất vọng. Và rồi bạn sẽ đánh mất tình yêu.

Bạn có thật sự tin tưởng tình yêu từ cái nhìn đầu tiên hoặc tình yêu từ cuộc trò chuyện đầu tiên hay không? Và sẽ như thế nào nếu người khác không rơi vào tình yêu sét đánh với bạn? Có thể có một chút thoáng buồn. Cũng có thể là sự lung túng.

Tôi nghĩ rằng tôi thích tình yêu truyền thống sau 257 ngày hơn.

Dịch bởi: Đinh Nguyên