Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến: Thói quen xấu (Bad habits)

Đây là một bài học trong chủ đề tiếng Anh: Tạo ra sự thay đổi (Making a change), được Ce Phan biên soạn và giới thiệu trên hệ thống học tiếng Anh Timeline Learning.

BAD HABITS

What are your bad habits? I think everyone has bad habits. Not everyone agrees on what bad habits are.

Some smokers don't think smoking is a bad habit. Young people don't think listening to loud music on the train is a bad habit.

In Japan, slurping your noodles is a sign that you enjoy your food, but making a noise while eating in England is not good.

Have you ever tried to break your bad habits? I have quit smoking and have stopped leaving things laying around the house.

I wish other people would stop their bad habits. I get annoyed when people are late for meetings or talk loudly on their phones in public.

I also think many motorists need to think about their driving habits. Perhaps I should point out their bad habits.

Source: Listen A Minute

THÓI QUEN XẤU

Thói quen xấu của bạn là gì? Tôi nghĩ mọi người đều có thói quen xâu. Nhưng không phải ai cũng nhận ra những thói quen xấu của mình.

Một vài người hút thuốc, không nghĩ hút thuốc là một thói quen xấu. Những người trẻ tuổi không nghĩ việc nghe nhạc ồn ào trên tàu hoả là thói quen xấu.

Ở nước Nhật, húp mì là một dấu hiệu cho thấy bạn rất thích món ăn đó, nhưng tạo ra tiếng động trong khi đang ăn uống ở Anh lại là một thói quen xấu.

Bạn có bao giờ cố gắng để từ bỏ những thói quen xấu chưa? Tôi đã không còn hút thuốc, và vứt đồ đạc lung tung trong nhà.

Tôi ước rằng mọi người sẽ dừng những thói quen xấu của họ. Tôi thường giận dữ lên khi mọi người trễ hẹn hoặc nói chuyện ồn ào trên điện thoại ngoài công cộng.

Tôi cũng nghĩ rằng nhiều tài xế lái xe nên nghĩ về thói xấu lái xe của họ. Dẫu sao, tôi cũng nên chỉ ra thói quen xấu của mọi người.

 
 

Dịch bởi: Ce Phan