Bài viết liên quan:

Coffee

Scientists and doctors can't make their minds up about coffee. One study says it's really bad for us and the next report says it's good for us.

I've even read that 10 cups a day is good for our brain. I like a cup of coffee at certain times of the day.

I must have a coffee first thing in the morning. I can't survive without my morning coffee. I have another cup or two when I get to work. And that's it.

I never drink coffee after lunchtime. If I do, I can't sleep at night. The only time I drink coffee in the evening is if I go to a nice restaurant.

Coffee seems a lot more complicated these days. When I was younger it was just coffee. Now it's latte, frappucino and all kinds of other strange words.

Source: Listen A Minute

Cà Phê

Các nhà khoa học và các bác sĩ không thể đồng tính quan điểm với nhau về tác dụng của cà phê. Một bài nghiên cứu cho rằng, cà phê ảnh hưởng xấu tới chúng ta, còn một bài báo khác thì lại nói nó tốt cho chúng ta.

Tôi thậm chí đã đọc được rằng, uống 10 ly cà phê mỗi ngày tốt cho trí não của chúng ta. Tôi thích uống một ly cà phê vào những thời điểm nhất định trong ngày.

Việc đầu tiên tôi làm là uống 1 tách cà phê vào buổi sáng. Tôi không thể nào chịu nổi nếu thiếu ly cafe sáng. Tôi uống thêm một ly nữa khi tôi bắt đầu làm việc. Và như thế là đủ.

Tôi không bao giờ uống cà phê kể từ buổi trưa. Nếu tôi uống tôi không thể nào ngủ được vào buổi tối. Lần duy nhất tôi uống cà phê vào buổi tối là lúc tôi vào một nhà hàng xinh đẹp.

Ngày nay, cà phê ngày càng trở nên đa dạng. Khi tôi còn nhỏ, chỉ có mỗi cà phê thôi. Bây giờ thì có latte, frappucino và nhiều cái tên lạ khác nữa.

 

Dịch bởi: Ce Phan