Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến- Giấc mơ (Dream)

Dream

I dream almost every night. I have a lot of dreams and I remember most of them. I'm not sure what they mean. Some of them are quite strange. One day I'll have to buy a book on dreams and see if I can interpret them.

When I was a little kid, I had really bad dreams. Real scary ones. They were probably nightmares rather than dreams. Usually it was some big, bad stranger chasing me.

My dreams today are all very different. Sometimes I'm speaking in another language in my dream. The ones I don't like are the ones where I'm falling. But I my dreams where I'm flying.

I sometimes have really nice dreams, but then my alarm clock goes off. I press snooze and try and get back into my dream for another ten minutes.

Source: Listen A Minute

 

Giấc mơ

Hầu như đêm nào tôi cũng mơ. Tôi có nhiều giấc mơ và tôi nhớ hết về chúng. Tôi không biết nó có ý nghĩa gì không. Có một vài trong số chúng khá kỳ lạ. Chắc có một ngày tôi sẽ phải mua cuốn sách về giấc mơ để xem mình có giải mã được nó không. 

Khi tôi còn nhỏ, tôi có nhiều giấc mơ xấu. Những giấc mơ thật sự đáng sợ. Chúng thực sự là những ác mộng hơn là giấc mơ. Thường đó là những người lạ to và xấu rượt tôi.

Hiện nay, giấc mơ của tôi rất khác nhau. Thỉnh thoảng tôi nói với một ngôn ngữ khác trong giấc mơ. Những giấc mơ tôi không thích là những giấc mơ khi tôi đang rơi và tôi thích khi đang bay.

Đôi lúc tôi cũng có những giấc mơ đẹp, nhưng sau đó đồng hồ báo thức lại reo và tôi đã ấn nút "chờ" và tôi cố gắng quay trở lại giấc mơ thêm 10 phút nữa. 

Dịch bởi Long Nguyễn