Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề- Có cần đến bác sĩ để nói tiếng Anh tốt hơn 

 

Do you need a doctor to speak better English?

Do you need to see a doctor to speak better English? A small group of people in Korea think so. These people believe that Korean children have naturally shorter tongues than Americans, and this stops them from correctly pronouncing English sounds.

These parents are so worried that their children won't speak correct English that they bring them to the doctor to get an operation on their tongue. These operations are called frenectomies. During frenectomies, the doctors cut the tissue under the tongue. This is supposed to make the tongue more flexible and more able to pronounce English sounds.

What do you think? Is a doctor the answer for English learners? There are a lot of crazy ideas about how to learn English out there, but this is maybe the craziest. If Korean children really had a problem with their tongues, than Koreans born in America would also have trouble with their English pronunciation.

Of course, this isn't true. There are over one million Korean-Americans in the US and I'm sure all of their children speak perfect English. Just like all children around the world, they learn by speaking a lot and listening a lot. Their tongues have nothing to do with it.

Unfortunately, this silly operation doesn't just happen in Korea. Recently a young British college student who is studying Korean had a reverse operation on her tongue to help her learn to speak better Korean! What do you think about this operation? Let us know !

Source: Deep English

 

Có cần đế bác sĩ để nói tiếng Anh tốt hơn

Chúng ta có cần nhờ đến bác sĩ để nói Tiếng Anh tốt hơn? Một nhóm nhỏ ở Hàn Quốc nghĩ giống như vậy. Những người này tin rằng những đứa trẻ Hàn Quốc vốn có lưỡi ngắn hơn những người Mỹ, và điều này đã ngăn cản chúng trong việc phát âm Tiếng Anh một cách chính xác.

Những bậc phụ huynh này lo lắng rằng những đứa trẻ của họ sẽ không thể nói Tiếng Anh một cách chuẩn xác, nên họ đã đưa chúng đến gặp bác sĩ để phẫu thuật lưỡi của chúng. Những ca phẫu thuật này có tên gọi là frenectomy. Trong suốt ca mổ frenectomy này, các bác sĩ sẽ cắt bỏ mô tế bào phía dưới lưỡi. Điều nàyo là được sẽ giúp cho lưỡi của chúng trở nên linh hoạt hơn và đồng thời giúp phát âm Tiếng Anh dễ dàng hơn.

Bạn nghĩ sao về điều này? Có phải bác sĩ là câu trả lời cho những người học Tiếng Anh không? Có rất nhiều ý tưởng điên rồ để làm sao có thể học Tiếng Anh tốt, nhưng có lẽ ý tưởng này là điên rồ nhất. Nếu những đứa trẻ Hàn Quốc này thật sự gặp vấn đề với lưỡi của chúng, thì chẳng lẽ những đứa trẻ Hàn Quốc sinh ra ở Mỹ cũng gặp phải vấn đề với việc phát âm Tiếng Anh hay sao.

Dĩ nhiên điều này không đúng. Có hơn một triệu người Mỹ gốc Hàn ở Mỹ và tôi chắc rằng tất cả những đứa trẻ này nói Tiếng Anh một cách rất hoàn hảo. Cũng giống như những đứa trẻ trên khắp thế giới, chúng cũng luyện tập bằng cách nói và nghe rất nhiều. Lưỡi của chúng không làm được gì để giúp những điều này.

Thật không may, ca mổ ngớ ngẩn này không chỉ diễn ra ở Hàn Quốc. Gần đây một sinh viên trẻ người Anh đang theo học Tiếng Hàn cũng có nguyện vọng phẫu thuật lưỡi của mình để giúp cô học nói Tiếng Hàn tốt hơn! Bạn nghĩ sao về ca mổ này? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn!

 

TỪ VỰNG

Naturally (adv): vốn, tự nhiên

Operation (n): ca mổ

Tongue (n): lưỡi

Flexible (adj): linh hoạt, mềm dẻo

Silly (adj): khờ dại, ngớ ngẩn, ngốc nghếch

Reserve (n): trái lại

 

Dịch bởi: Ân Huệ

Trung tâm ngoại ngữ CEP- Bình Thạnh