Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh- Tác hại của điện thoại di động:

Cell Phones- The New Cigarettes?

I sometimes wonder if cell phones are the new cigarettes. Now I'm not talking about addiction, even though some young people seem to be addicted to their cell phones by checking their text messages every five or ten minutes. But what I'm talking about is the long-term health risks of cell phone usage.

You see, back in the 1940s and 1950s people were smoking cigarettes frequently, and it was very popular and very en vogue to smoke cigarettes. Everybody was doing it! But the population at large did not understand the long-term health risks of cigarettes.

It wasn't until the late 60s and early 70s that lots of medical research came out that linked smoking cigarettes with lung cancer. Only then did people become more concerned, more worried about their cigarette smoking habits. And I wonder…is the same thing happening with cell phones?

You know, cell phones haven't really been around that long. I remember first seeing them in the 1990s. So I'm wondering if cell phones are actually just as dangerous as cigarettes.

You see, cell phones emit, or give off, lots of electromagnetic radiation, and when you place a cell phone next to your ear, you're placing it next to your brain. And that electromagnetic radiation hits your brain cells. And if you are doing this on a daily basis, it's possible that it could be damaging your DNA and perhaps even causing cancerous tumors to form over time.

Now there has been some research that has come out in the last five years or so that suggests there may be a danger to cell phone usage, especially in children, whose brains are very susceptible to this kind of radiation. So, if you are using a cell phone, I think you should consider using it on speakerphone or getting a special headset that allows you to talk with the phone away from your head rather than next to it. I would be concerned about that. Be careful.

Source: Deep English

 

 

Điện thoại di động- là một loại thuốc lá mới? 

Tôi thường hay tự hỏi nếu những chiếc điện thoại di động trở thành những loại thuốc lá mới. Tôi không phải đang nói về một thói gây nghiện, dù cho hiện nay có nhiều người trẻ dường như bị nghiện dùng chiếc điện thoại di dộng của mình để kiểm tra những tin nhắn cứ mỗi năm phút hoặc là mười phút một lần. Nhưng điều tôi đang muốn nói đến đó là mối hiểm họa lâu dài về sức khỏe với thói quen sử dụng những chiếc điện thoại di động.

Bạn thấy đó, quay trở lại những năm 40 và 50, nhiều người hút thuốc lá thường xuyên, và số người hút thuốc rất phổ biến và việc hút thuốc rất được hoan nghênh. Mỗi người đều đã làm điều đó. Nhưng phần lớn dân chúng đã không hiểu được những mối rủi ro, đe dọa lâu dài của những điếu thuốc lá.

Và tiếp tục không biết mãi cho đến tận cuối những năm 60 và đầu những năm 70 khi mà hàng loạt rất nhiều nghiên cứu y khoa công bố rằng hút thuốc lá có mối liên hệ với bệnh ung thư phổi. Chỉ sau những nghiên cứu đó nhiều người mới trở nên quan tâm hơn, lo lắng hơn về những thói quen hút thuốc lá của họ. Và tôi tự hỏi…. điều đó sẽ xảy ra tương tự với những chiếc điện thoại di động?

Bạn biết đấy, những chiếc điện thoại không thật sự xuất hiện quanh chúng ta trong khoảng thời gian lâu. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy chúng là vào những năm 90. Chính vì vậy tôi đang tự hỏi nếu những chiếc điện thoại di động này có thật sự nguy hiểm như những điếu thuốc lá kia.

Bạn thấy đấy, những chiếc điện thoại di động phát ra, hoặc tỏa ra rất nhiều bức xạ điện từ, và khi bạn đặt chiếc điện thoại của bạn gần tai, bạn đang đặt nó kế bên não của bạn. Và những bức xạ điện từ đó tác động lên các tế bào thần kinh của bạn. Và nếu như bạn đang làm việc này hàng ngày, điều đó có thể gây nguy hiểm cho DNA của bạn và có lẽ thậm chí là nguyên nhân dẫn đến những khối u ung thư được tạo thành qua thời gian.

Có một vài nghiên cứu ra đời trong vòng 5 năm trở lại đây cho thấy có thể có mối nguy hiểm từ thói quen sử dụng điện thoại di động, đặc biệt là ở trẻ em, đối tượng dễ bị ảnh hưởng với loại bức xạ này. Vì vậy, nếu bạn đang sử dụng điện thoại di động, thì tôi nghĩ bạn nên xem xét sử dụng loa ngoài hoặc có một tai nghe đặc biệt cho phép bạn có thể nói chuyện điện thoại cách xa đầu của bạn càng xa càng tốt, hơn là để nó kế bên. Tôi phải quan tâm về điều này. Hãy cẩn trọng.

 

Dịch bởi: Ân Huệ

TỪ VỰNG
Addiction (n): thói quen gây nghiện
Long-term: lâu dài
Usage (n): cách sử dụng, cách dùng quen thuộc
Vogue (n): sự hoan nghênh
Lung cancer (n): ung thư phổi
Concerned (adj): quan tâm
Electromagnetic (adj): điện từ
Radiation (n): bức xạ
Cell (n): tế bào
Tumor (n): khối u
Susceptible (adj): dễ bị ảnh hưởng
Speakerphone (n): loa ngoài