Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề: Dạy học (Teaching)

Topic: Teaching

Teaching is one of the most important jobs in the world. Even though it's so important, it isn't very well paid. Teachers don't get a lot of money. This is surprising because most governments say education is their top priority. Teaching is also one of the world's most stressful jobs. I read somewhere it was in the top ten. I wonder if teaching is fun. I like teaching people things. I taught my younger brothers and sisters loads of things. I suppose teaching as a teacher is different. You have lots of classes to teach and lots of homework to mark. I think all of my teachers at school loved teaching. I was lucky. They did a good job at making their subject interesting. I think teaching is probably quite difficult.

 

Chủ đề: Dạy học

Dạy học là một trong những công việc quan trọng nhất trên thế giới. Nó không được trả rất hậu, mặc dù nó rất quan trọng. Dạy học thì không nhận được nhiều tiền. Điều này thật là ngạc nhiên bởi vì hầu hết các chính phủ đều tuyên bố giáo dục là ưu tiên hàng đầu của họ. Dạy học cũng là một trong những công việc căng thẳng nhất thế giới. Tôi đọc ở đâu đó dạy học nằm trong top 10. Tôi tự hỏi dạy học có vui không. Tôi thích dạy nhiều điều cho nhiều người. Tôi đã dạy cho anh chị em tôi rất nhiều điều. Tôi cho rằng dạy học và nghề giáo viên là khác nhau. Bạn có rất nhiều lớp để dạy và rất nhiều bài tập để cho điểm. Tôi nghĩ tất cả các giáo viên của tôi đều yêu quý nghề dạy học ở trường. Tôi đã may mắn. Họ đã làm tốt công việc làm cho môn học của họ thú vị. Tôi nghĩ việc dạy học có lẽ là khá khó khăn.

 

Dịch bởi: Hoài Thương

Trung tâm Anh ngữ CEP Bình Thạnh

 

 

Đọc các chủ đề tiếng Anh phổ biến kháctại đây

 

TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ TIẾNG ANH: Teaching

 

Hãy chọn đáp án đúng theo nội dung đoạn hội thoại phía trên. Sau khi làm đúng hết tất cả các câu trắc nghiệm, bạn sẽ nhận được một mã số ngẫu nhiên dùng để ưu tiên sửa bài bên group HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH. Cú pháp đặt câu ví dụ trên group như sau:

Câu ví dụ của bạn. @Ce Phan CEPxxxxxx

Trong đó, @Ce Phan dùng để tag tên thầy Ce Phan vào ví dụ của bạn để thầy nhận thông báo có ví dụ mới. CEPxxxxxx là mã số ngẫu nhiên bạn nhận được sau khi làm đúng tất cả các câu trắc nghiệm dưới đây. Ai có mã số này sẽ được thầy Ce Phan ưu tiên sửa bài trước.

 

1. Teaching is one of the most _____________ in the world. Even though it's so important, it isn't very _____________.

 important jobs ….. well paid

 easy jobs ….. high salary

 difficult jobs  …… low salary


2. Teachers don't get a lot of money. This is surprising because  _____________ say education is their top priority.

 most agencies

 most governments

 most schools


3. Teaching is also one of the world's most _____________. I read somewhere it was in the top ten.

 stressful jobs

 happy jobs

 boring jobs


4. I wonder if teaching is _____________. I like teaching people things. I taught my younger brothers and sisters loads of things.

 disgusting

 fun

 interesting


5. I suppose teaching as a teacher is different. You have lots of classes to teach and lots of _____________ to mark.

 tests

 lessons

 homeworks