Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh: Tưởng tượng về một tương lai thành công

Topic: Visualizing your future success

Last week we talked about visualization and English learning. We learned about basketball players who imagine shooting better in their minds and then they do better in real life. This is a common experience in the sports world. We also talked about how you can imagine conversations in your head. You can think of different situations and imagine how you would start or continue a conversation. This is a very useful kind of visualization but today we want to talk about a different kind of visualization. You could call this Future Self Visualization.

Imagining your future self is imagining who you will become. Your ideal self. Your most successful future self. This is not dreaming. This is deciding who you want to become and then regularly focusing your mind on it. All success begins in the mind with our ideas. We need to choose carefully what we focus on because this will affect the speed and the direction that we move.

So what is your ideal image as an English learner? Is it being able to speak smoothly? Is it being able to easily understand native speakers? Decide who you want to become and imagine it in as much detail as you can. This is your future self. Make your image as positive and bright as you can. How does it feel? This is your future self but you want to feel it now as strongly as you can.

Before you can imagine strongly, you need to look deeply at yourself. What negative ideas do you have that can stop you from being successful? What are your biggest fears as an English speaker? What are your problem areas? Is it listening, speaking, pronunciation, conversation skill, motivation? How do you feel when you have problems? Embarrassed, shy, stressed? Think about it carefully. Now, I want you to write your answers down. Next we need to transform these negative images into positive ones. What is the complete opposite of these fears? That's the future self we want to visualize.

Let's look at some of the comments from Deep English members. One member writes, "I feel embarrassed and stressed when I speak in English." Ok, that's normal. But let's look at the opposite of feeling embarrassed and stressed. The opposite is feeling relaxed, feeling comfortable around English speakers, feeling confident as you communicate easily.

Another Deep English member writes, "I feel embarrassed when I make mistakes." Ok, that's also normal. What's the opposite of feeling embarrassed about mistakes? The opposite is not caring about mistakes. The opposite is understanding that communication is important. Mistakes don't make successful English speakers feel bad. Successful English speakers are too busy communicating to worry about mistakes.

Now lets think about why you want to be able to communicate better in English. Are you looking to meet people from other cultures? Are you hoping for a new job? Do you want to travel the world with the confidence that comes with speaking a global language? There are many reasons to learn English. What are your reasons? Imagine yourself doing these things. Imagine the feelings of connection or adventure or new opportunities that come with those experiences. Imagine this future but see it and feel it like it's happening now. Make your image as positive and bright as you can.

Ok, let's go through the 3 main points one more time.

One: Visualization is not just imagining conversation. Another kind of visualization is imagining your future self, your ideal self, the most successful self that you can be.

Two: Before you start visualizing this, identify your fears. Then transform them. Find the opposite and visualize it. This is your future self but feel it now.

Three: Think about why you want your English to improve. How will being more fluent in English change your life? Visualize these new experiences.

Now of course, visualization isn't magic. We don't just imagine fluent English and then magically we're fluent. That's silly. But visualization does work. Visualization does lead to success. Why? We believe that visualization helps you connect with your potential. Of course we have many potential futures.

We have the potential to be great.
We also have the potential to be lazy.

We have the potential to be powerful.
We also have the potential to be fearful

We have the potential to be successful with all our goals but we need to connect with this successful potential in the mind first. Visualization is a great tool for connecting us and guiding us towards our potential for success. Napoleon Hill, an expert in the psychology of success once said, "Whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve." Say that together with me. "Whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve." To conceive is another way of saying imagine or visualize. Visualize strongly so you really believe it. And finally achieve. One more time, say it with me. "Whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve."

 

Chủ đề: Tưởng tượng về một tương lai thành công

Tuần trước chúng ta đã cùng nhau nói về chủ đề sự hình dung và học Tiếng Anh. Chúng ta đã cùng tìm hiểu về cách những người chơi bóng rổ hình dung họ đang ném bóng tốt hơn trong tâm trí của họ và sau đó họ đã thực hiện tốt hơn trong đời thực. Đây là một kinh nghiệm phổ biến trong các môn thể thao trên thế giới. Chúng ta cũng đã nói về cách bạn tưởng tượng những cuộc trò chuyện trong tâm trí bạn. Bạn có thể suy nghĩ ra những tình huống khác nhau và tưởng tượng làm thế nào để bắt đầu hoặc tiếp tục một cuộc trò chuyện. Đây là một loại hình dung rất hữu ích nhưng ngày hôm nay chúng tôi muốn nói với bạn về một loại hình dung khác. Bạn có thể gọi đây là sự tự hình dung về tương lai của chính bạn.

Tưởng tượng về tương lai của chính bạn là bạn đang tưởng tượng mình sẽ là ai trong tương lai. Lý tưởng của chính bạn. Điều thành công nhất của chính bạn trong tương lai. Đó không phải là một giấc mơ. Đó là sự quyết định bạn muốn trở thành một người như thế nào, bạn sẽ là ai và tiếp đến hãy thường xuyên tập trung suy nghĩ về điều đó trong tâm trí bạn. Tất cả những sự thành công luôn bắt đầu từ trong suy nghĩ cùng với những ý tưởng của mỗi chúng ta. Chúng ta cần lựa chọn một cách cẩn thận về điều gì chúng ta để tâm đến bởi vì điều này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ và hướng đi mà chúng ta tiến tới.

Vậy hình ảnh lý tưởng của bạn là gì khi bạn là một người học tiếng Anh? Có phải là có thể nói trôi chảy không? Có phải là có thể hiểu những người bản ngữ một cách dễ dàng không? Hãy quyết định người bạn muốn trở thành và tưởng tượng về điều đó càng chi tiết càng tốt. Đây là tương lai của chính bạn. Hãy tưởng tượng hình ảnh của bạn càng lạc quan và càng tươi sáng càng tốt. Điều đó cảm giác ra sao? Đây là tương lai của chính bạn nhưng bạn muốn cảm nhận được nó ngay bây giờ càng mạnh mẽ càng tốt.

Trước khi bạn có thể tưởng tượng một cách mạnh mẽ, bạn cần nhìn vào sâu thẳm chính con người bạn. Những suy nghĩ tiêu cực nào có thể ngăn bước bạn thành công? Nổi sợ lớn nhất của bạn khi nói Tiếng Anh là gì? Những vấn đề của bạn là gì? Có phải đó là nghe, nói, phát âm, kỹ năng nói chuyện, động lực thúc đẩy? Bạn cảm giác như thế nào khi mình gặp phải những vấn đề đó? Lúng túng, ngượng ngùng, căng thẳng? Hãy suy nghĩ về những điều này một cách cẩn thận. Bây giờ, tôi muốn bạn viết những câu trả lời cho những câu hỏi này xuống. Tiếp đó, chúng ta cần biến đổi những hình ảnh tiêu cực này thành những hình ảnh tích cực. Đâu là những điều trái ngược lại với những nổi sợ hãi này? Đó là tương lai của chính chúng ta, chúng ta muốn hình dung về nó.

Hãy cùng nhìn vào một vài bình luận của các thành viên Deepenglish. Một thành viên viết, "Tôi cảm thấy lúng túng và căng thẳng khi tôi nói bằng Tiếng Anh." Ổn thôi, đó là chuyện bình thường. Hãy cùng nhìn vào điều ngược lại của cảm giác lúng túng và căng thẳng. Điều ngược lại đó là cảm giác thư giãn, thoải mái quanh những người nói Tiếng Anh, tự tin sẽ làm bạn giao tiếp một cách dễ dàng.

Một thành viên khác của Denglish viết, " tôi cảm thấy lúng túng khi mắc những lỗi sai." Ổn thôi, đó là chuyện cũng bình thường. Điều ngược lại của cảm giác lúng túng về những lỗi sai đó là gì? Điều trái ngược đó là đừng quan tâm về những lỗi sai đó. Ngược lại hiểu được tình huống giao tiếp là rất quan trọng. Những lỗi sai không làm cho những người giao tiếp Tiếng Anh giỏi cảm thấy quá tệ. Những người giao tiếp Tiếng Anh giỏi quá bận rộn để có thể lo lắng về những lỗi sai đó.

Bây giờ hãy suy nghĩ tại sao bạn lại muốn giao tiếp Tiếng Anh tốt hơn. Có phải bạn đang muốn được gặp gỡ với những con người từ các vùng văn hóa khác? Có phải bạn đang hy vọng tìm được một công việc mới? Bạn có muốn đi du lịch thế giới với sự tự tin đi cùng với một ngôn ngữ toàn cầu? Có rất nhiều lý do để học tiếng Anh. Lý do của bạn là gì? Hãy tưởng tượng chính bạn đang làm những điều này. Hình dung sự kết nối những cảm xúc hoặc sự khám phá hoặc những cơ hội mới đi cùng với những trải nghiệm đó. Tưởng tượng về tương lai nhưng lại cảm giác như nó đang diễn ra ngay bây giờ vậy. Hãy làm cho hình ảnh của bạn càng tích cực và càng tươi sáng càng tốt.

Nào hãy cùng điểm lại 3 điểm chính này một lần nữa.

Thứ nhất: sự hình dung không chỉ là tưởng tượng về một cuộc nói chuyện không thôi. Một loại hình dung khác nữa là hình dung về tương lai của chính bạn, lý tưởng của bạn, điều thành công nhất mà bạn có thể làm được.

Thứ hai: trước khi bạn bắt đầu hình dung về điều này, hãy nhận ra những nổi sợ hãi của bạn. Sau đó hãy biến đổi chúng. Tìm điều ngược lại và hình dung về nó. Đây là tương lai của bạn nhưng lại cảm nhận về nó ngay bây giờ.

Thứ ba: Suy nghĩ tại sao bạn muốn cải thiện khả năng Tiếng Anh của mình. Trở nên lưu loát tiếng Anh hơn sẽ thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào? Hãy hình dung về những trải nghiệm mới này.

Và dĩ nhiên, sự hình dung không phải là phép mầu. Chúng ta không chỉ hình dung lưu loát tiếng Anh, và sau đó như một phép màu chúng ta trở nên lưu loát. Điều này thật ngốc nghếch. Nhưng sự hình dung lại hiệu quả đấy. Sự hình dung đưa đến sự thành công. Tại sao? Chúng tôi tin rằng sự hình dung giúp bạn kết nối với những tiềm năng của bạn. Đương nhiên chúng ta có nhiều tiềm năng tương lai.

Chúng ta có tiềm năng trở thành người tuyệt vời.
Nhưng chúng ta cũng có tiềm năng trở nên lười biếng.
Chúng ta có tiềm năng để trở nên mạnh mẽ.
Nhưng chúng ta cũng có tiềm năng trở nên sợ sệt.

Chúng ta có tiềm năng để thành công với tất cả những mục tiêu của chúng ta nhưng chúng ta cần kết nối với tiềm năng thành công này trong tâm trí của ta trước đã. Sự hình dung là một công cụ tuyệt vời để nối kết chúng ta và chỉ đường cho ta đến tiềm năng để thành công. Napoleon Hill, một chuyên gia tâm lý thành công có một câu nói, "Bất kể những gì ta tưởng tượng và tin tưởng trong tâm trí ta, ta có thể đạt được." Hãy cùng tôi nói : "what the mind can conceive and believe, the mind can achieve". Concevie là một cách nói khác của tưởng tượng hoặc hình dung. Hình dung mạnh mẽ vì vậy bạn thật sự tin vào điều đó. Và cuối cùng đạt được nó. Một lần nữa nào, cùng nói với tôi: "what the mind can conceive and believe, the mind can achieve."

TỪ VỰNG

Ideal (n): lý tưởng
Transform (v): biến đổi
Adventure (n): khám phá
Identify (v): nhận ra
Potential (n): tiềm năng
Conceive (v): tưởng tượng, quan niệm

Theo DEng
Dịch bởi: Ân Huệ
Trung tâm ngoại ngữ CEP- Bình Thạnh

 

Các chủ đề tiếng Anh tương tựở đây

 
TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ TIẾNG ANH: Tưởng tượng về một tương lai thành công

 

Hãy chọn đáp án đúng theo nội dung đoạn hội thoại phía trên. Sau khi làm đúng hết tất cả các câu trắc nghiệm, bạn sẽ nhận được một mã số ngẫu nhiên dùng để ưu tiên sửa bài bên group HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH. Cú pháp đặt câu ví dụ trên group như sau:

Câu ví dụ của bạn. @Ce Phan CEPxxxxxx

Trong đó, @Ce Phan dùng để tag tên thầy Ce Phan vào ví dụ của bạn để thầy nhận thông báo có ví dụ mới. CEPxxxxxx là mã số ngẫu nhiên bạn nhận được sau khi làm đúng tất cả các câu trắc nghiệm dưới đây. Ai có mã số này sẽ được thầy Ce Phan ưu tiên sửa bài trước.

 

Câu 1: Imagining …………… is imagining who you will become.

 his future

 your future self

 myself future


Câu 2: Make your image as …………… as you can.

 negative

 fast as fast

 positive and bright


Câu 3: The opposite is understanding that …………… is important.

 communicating

 communication

 communicate


Câu 4: Visualization …………… lead to success.

 doesn't

 does

 do


Câu 5: "Whatever the mind …………… conceive and believe, the mind …………… achieve."

 can

 could

 can't