Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh: Cách tự luyện tập tiếng Anh một cách dễ dàng

Make practicing English easier on yourself

It's already June, but it feels like the year just started. Since we're almost at the halfway mark of this year, I thought it would be a good time to look back and review.

What goals did you make for this year? Are you doing something everyday to make them happen? If you didn't make any goals, don't wait to the end of the year. Make some goals today.

If you're listening to this now, improving your English listening and speaking is probably one of your goals. How are you doing?

Are you making progress? If you're not learning as fast as you want, don't feel bad about it. That won't help anything. The year isn't over yet, so let's think about how you can do better.

People always tell us, they want to learn English fast. If you want to learn anything fast, everyone knows you need to do it regularly. And of course, learning English is the same way.

The problem is, that life doesn't stop and wait for us to complete our goals. School, work, friends, family and never ending emails are always filling up our days. And when we do have free time, the internet and TV gives us a never ending supply of entertainment.

So how do you make time for your goals? How do you make time to improve your English every day? Is it just a matter of will power? Shawn Achor says no. He thinks, you don't need to try harder; you need to make it easier to try.

Achor is a Harvard professor who researches the psychology of happiness. He also studies will power and how to complete goals.

In his book, The Happiness Advantage, he talks about activation energy. Activation energy is the effort you need to start practicing every day.

Achor uses an example from his own life to talk about activation energy. He wanted to learn to play the guitar, but he just wasn't doing it.

The guitar sat unused until one day, he bought a guitar stand, and put it in his living room next to his TV.

Everyday, when he came home, he sat down on his couch, saw the guitar and started to practice.

The simple act of putting the guitar in a place where he would see it regularly, made it easier for him to start practicing every day. He didn't need to think about practicing. He didn't need to waste energy to decide when to practice. He saw it and he did it.

Reducing your activation energy, is an easy way to increase the time you spend practicing a skill and decrease the effort it takes to get started everyday.

Let's look at another example. If you want to make exercise a part of your day every morning, you might put your running shoes and exercise clothes on top of your alarm clock.

When you wake up, your shoes will be the first thing you see and will remind you to start your day with some exercise.

Anything you can do to make starting practice more automatic will make goal completion easier.

If your goal is to improve your English, you might set your homepage to your favorite English learning website, so the first thing you see when you start your computer, reminds you to practice English.

Or you might put your mp3 player next to your keys, so every time you leave the house, you're reminded to listen to your English lessons as you drive to work or take the bus to school.

How can you reduce activation energy and make English practice a more regular part of your day? Tell us your ideas in the comments.

 

Source: Deep English

 

Cách tự luyện tập tiếng Anh một dễ dàng

Đã là tháng 6 rồi, nhưng nó như chỉ mới bắt đầu một năm vậy. Chúng ta đang ở một nửa chặng đường của một năm, tôi nghĩ đó sẽ là một thời điểm tốt để nhìn lại và ôn tập.

Những mục tiêu bạn đã làm được trong năm này là gì? Bạn có đang thực hiện hàng ngày để biến chúng thành sự thật không? Nếu bạn chưa thực hiện được bất kỳ một mục tiêu nào thì đừng chờ đợi đến cuối năm. Hãy thực hiện những mục tiêu đó ngay hôm nay.

Nếu bạn đang lắng nghe bài học này bây giờ, thì cải thiện kỹ năng nghe và nói tiếng Anh có lẽ là một trong những mục tiêu của bạn. Bạn đang thực hiện điều này như thế nào?

Bạn có thực hiện theo tiến trình không? Nếu bạn không học nhanh như bạn muốn, thì cũng đừng buồn về điều đó. Vì nó sẽ chẳng giúp ích gì cả. Một năm vẫn chưa kết thúc, vì vậy hãy nghĩ về cách bạn có thể thực hiện tốt hơn.

Nhiều người nói với chúng tôi rằng họ muốn học tiếng Anh nhanh. Nếu bạn muốn học bất kỳ điều gì nhanh, mọi người đều biết rằng bạn cần luyện tập thường xuyên. Và dĩ nhiên là học Tiếng Anh cũng vậy.

Vấn đề là, cuộc sống không dừng lại và chờ đợi chúng ta để hoàn thành những mục tiêu của mình. Trường học, công việc, bạn bè, gia đình và cả đống email không bao giờ hết đang lấp đầy cả ngày của chúng ta. Và khi chúng ta có được thời gian rãnh thì internet và TV đem đến cho chúng ta hàng thứ giải trí không bao giờ ngừng.

Vậy làm thế nào để bạn dành thời gian cho những mục tiêu của bạn? Làm thế nào để bạn dành thời gian cho việc cải thiện tiếng Anh mỗi ngày? Có phải đó chỉ là vấn đề về sức mạnh của ý chí? Shawn Achor nói rằng không phải vậy. Ông nghĩ rằng, bạn không cần cố gắng chăm chỉ hơn; bạn chỉ cần biến nó đơn giản hơn để cố gắng.

Achor là một giáo sư ở trường đại học Harvard, ông nghiên cứu về tâm lý học của niềm hạnh phúc. Ông cũng nghiên cứu về sức mạnh của ý chí và làm thế nào để hoàn thành những mục tiêu.

Trong quyển sách của ông, Lợi ích của niềm hạnh phúc, ông nói về năng lượng kích hoạt. Năng lượng kích hoạt là thứ nổ lực bạn cần để bắt đầu luyện tập mỗi ngày.

Achor dùng một ví dụ từ chính cuộc sống của mình để nói về năng lượng kích hoạt. Ông muốn học chơi guitar, nhưng ông đã không làm được điều đó.

Một chiếc guitar ngồi không hữu dụng cho đến một ngày, ông mua về một chiếc guitar đứng và đặt nó trong phòng khách cạnh chiếc TV của mình.

Hằng ngày, khi ông trở về nhà, ông ngồi xuống chiếc ghế dài, nhìn thấy chiếc guitar và bắt đầu luyện tập.

Một hành động đơn giản là đặt chiếc guitar ở nơi mà ông ấy sẽ thấy nó thường xuyên đã biến nó đơn giản hơn cho ông để bắt đầu luyện tập mỗi ngày. Ông ấy cũng không cần nghĩ về việc luyện tập. Ông ấy cũng không cần lãng phí năng lượng để quyết định khi nào luyện tập. Ông ấy chỉ thấy nó và thực hiện.

Giảm đi năng lượng để kích hoạt bạn, là một cách đơn giản để gia tăng thời gian bạn dành cho việc luyện tập những kỹ năng và giảm đi nỗ lực để dành thời gian sẵn sàng bắt đầu mỗi ngày.

Hãy cùng xem một ví dụ khác. Nếu bạn muốn biến việc tập thể dục trở thành một phần trong mỗi buổi sáng bắt đầu một ngày của bạn, bạn có thể để đôi giày chạy và bộ quần áo thể thao phía trên chiếc đồng hồ báo thức của mình.

Khi bạn thức dậy, giày của bạn sẽ là thứ đầu tiên bạn thấy và nó sẽ nhắc bạn bắt đầu một ngày mới với việc tập một vài bài thể dục.

Bất cứ điều gì bạn có thể làm để biến việc bắt đầu luyện tập trở nên một cách tự động hơn sẽ giúp những mục tiêu của bạn hoàn thành dễ dàng hơn.

Nếu mục tiêu của bạn là cải thiện tiếng Anh của mình, thì bạn có thể để mặc định trang chủ của mình là một trang web học tiếng Anh yêu thích của bạn, vậy nên điều đầu tiên bạn thấy khi bạn bắt đầu mở máy tính nhắc bạn đến việc luyện tập tiếng Anh.

Hoặc bạn cũng có thể đặt máy mp3 của bạn cạnh chùm chìa khóa của mình, vì vậy mỗi lần bạn ra khỏi nhà, nhắc bạn nghe những bài học Tiếng Anh ngay khi bạn lái xe đi làm hoặc khi đi xe buýt tới trường.

Làm thế nào bạn có thể giảm năng lượng kích hoạt và biến thời gian luyện tập tiếng Anh trở thành một phần việc làm thường xuyên trong một ngày của mình? Hãy kể cho chúng tôi những ý tưởng của bạn. 

Dịch bởi: Ân Huệ

 

TỪ VỰNG

The halfway mark of this year: nửa năm trôi qua

Look back: nhìn lại

Fill up: lấp đầy

Will (n): ý chí

Advantage (n): lợi thế

Activation (n): sự kích hoạt