Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến: Bạn có nên ăn giống người tiền sử không?

Should you eat like a caveman?

We all know that it is important to eat a balanced diet. If we don't, we get sick easily and don't have the energy we need to live an active life.

However, what makes a diet balanced? That is, what type of foods should we eat each day, and how much of them should we eat to achieve maximum health benefits?

Well, one well-known guide for a balanced diet is the food pyramid. The most popular one was created by the United States Department of Agriculture (USDA) in 1992. I'm sure you've seen it before. It presents 6 different food groups in a pyramid-shaped diagram.

The idea is that the food group at the lowest and widest part of the pyramid is the group from which people should eat the most servings each day. And groups placed at higher, narrower regions of the pyramid should be eaten in lesser quantities.

The USDA placed breads and grains at the bottom of the pyramid, followed by fruits and vegetables, and then on to meat and dairy products, and then to fats, oils and sweets at the very top.

However, this USDA food pyramid has caused some criticism. Some food scientists think that if you follow the food pyramid, you might actually be harming your health.

They argue that the Bread, Cereal, Rice, and Pasta Group, which the UDSA says you should eat the most of, are made largely of carbohydrates, which our body basically turns into sugar during digestion.

And too much sugar can can cause not only weight gain, which leads to many diseases, but also mild inflammatory responses in the body, and daily inflammation can lead to heart disease.

The Paleo Diet

So what's the alternative to the food pyramid? Enter the Paleolithic Diet! Also known as the 'Paleo Diet' or the 'Caveman Diet', the Paleo Diet gets rid of the Bread, Cereal, Rice, and Pasta group entirely!

Supporters of this diet argue that grains are actually foods that humans have only been eating for a very short time: only a few thousand years.

And because these foods are so new to us, our bodies haven't had time to fully adapt to them. In some ways, they can be seen as foreign substances.

So what should we eat then? Well, Paleo Diet followers say we should eat exactly what our ancestors ate for several million years in the Paleolithic Era, which was the period from 2.5 million years ago up to the time agriculture was developed, (around) 10,000 years ago.

Our ancestors were hunters and gatherers, eating meat, nuts, berries, roots, wild vegetables, and fruits. Paleo Diet supporters argue that our bodies are well adapted to these foods, and that by avoiding bread and pasta, we help keep away many of the modern illnesses that affect our society, especially obesity, diabetes, and heart disease. So eat like a caveman, stay slim, and be healthy!

I don't know about you, but I love a warm piece of bread fresh from the oven, or a steaming bowl of noodles on a cold autumn day. So I don't know if I could really stick to a Paleo Diet.

But I do see the value of cutting back on the amount of carbohydrates I eat each day. Perhaps I should remember my ancient ancestors and think of their eating habits the next time I go shopping at the supermarket.

What do you think? Would you try a Paleo Diet? Do you eat too many carbohydrates? What do you think of the arguments presented here? Let us know…

Source: Deep English

 

 

Bạn có nên ăn giống người tiền sử không?

Chúng ta đều biết rằng một chế độ ăn uống cân bằng rất quan trọng. Nếu chúng ta không ăn uống hợp lý, thì chúng ta sẽ dễ dàng bị mắc bệnh và không có năng lượng cần thiết cho một cuộc sống năng động.

Tuy nhiên, điều gì làm nên một chế độ ăn uống cân bằng? Đó là, những loại thực phẩm gì mà chúng ta nên ăn mỗi ngày, và nên ăn một lượng bao nhiêu để có thể đạt được những lợi ích cao nhất?

Hướng dẫn phổ biến cho chế độ ăn uống cân bằng là tháp thực phẩm. Tháp phổ biến nhất được tạo bởi Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) vào năm 1992. Tôi chắc rằng bạn đã từng nhìn thấy nó trước đây rồi. Nó được thể hiện qua 6 nhóm thực phẩm khác nhau trong từng phần của tháp.

 

Tháp này thể hiện rằng nhóm thực phẩm ở phần thấp nhất và rộng nhất của tháp là nhóm mà chúng ta nên ăn nhiều nhất mỗi ngày. Và nhóm ở vị trí cao hơn, hẹp hơn của tháp nên được ăn ít hơn.

USDA đặt bột mì và ngũ cốc ở đáy tháp, theo trên là trái cây và rau quả, tiếp theo là thịt và các sản phẩm làm từ sữa, tiếp đó là chất béo, dầu, và những món ăn ngọt ở trên cùng của tháp.

Tuy nhiên, tháp thực phẩm USDA bị một vài chỉ trích. Một vài nhà nghiên cứu thực phẩm nghĩ rằng nếu bạn ăn uống theo tháp thực phẩm này, bạn có thể còn làm hại đến sức khỏe của mình.

Họ cho rằng rằng Bột mì, Ngũ cốc, Gạo và các loại mì mà USDA nói rằng bạn nên ăn nhiều nhất, chúng được cấu tạo từ một lượng lớn cacbohydrat, mà cơ thể chúng ta sẽ sản sinh thành đường khi tiêu hóa.

Và quá nhiều đường không những là nguyên nhân của tăng cân, dẫn đến nhiều căn bệnh, mà còn là nguyên nhân của những phản ứng kích động nhẹ trong cơ thể, và sự kích động hằng ngày có thể dẫn đến bệnh tim.

 

The Paleo Diet (chế độ ăn Paleo)

Vậy thì có thay thế nào khác cho tháp thực phẩm không? Đó là Paleolithic Diet (chế độ ăn thời đồ đá)! Ngoài ra nó còn được biết đến vói những cái tên như "Paleo Diet" hay "Caveman Diet"(chế độ ăn người tiền sử), Paleo Diet tránh không ăn những loại bột mì, ngũ cốc, và các thực phẩm nhóm mì!

Những người ủng hộ cho chế độ ăn này cho rằng ngũ cốc là những loại thực phẩm mà con người chỉ mới ăn trong khoảng thời gian ngắn: chỉ có khoảng vài nghìn năm.

Và bởi vì những loại thức ăn này quá mới đối với chúng ta, cơ thể chúng ta không có thời gian để thích nghi với chúng. Hay ở những khía cạnh khác, chúng có thể được xem như là những loại chất xa lạ.

Vậy thì chúng ta nên ăn gì? Những người theo chế độ ăn Paleo nói rằng chúng ta nên ăn chính xác những gì tổ tiên chúng ta đã ăn hàng triệu năm nay, đó là từ thời kỳ 2.5 triệu năm trước đến thời điểm nền nông nghiệp phát triển, cách đây khoảng 10,000 năm. Tổ tiên của chúng ta đã săn bắn, ăn thịt và các loại đậu, quả mộng, rễ cây, rau quả dại.

Những người ủng hộ chế độ ăn Paleo cho rằng cơ thể chúng ta thích nghi tốt với những loại thực phẩm này, tránh ăn bột mì và các loại mì sẽ giúp bạn tránh xa nhiều căn bệnh hiện đại đang ảnh hưởng đến xã hội, đặc biệt là béo phì, tiểu đường và bệnh tim. Vậy nên ăn giống những người tiền sử, giữ cơ thể thon thả và sống khỏe mạnh!

Tôi không biết bạn thế nào, chứ tôi thì rất thích một lát bánh mì nóng ấm từ lò nướng ra hay một bát mì nóng những ngày mùa thu lạnh. Vậy nên tôi không biết liệu tôi có thể thật sự làm theo chế độ ăn Paleo không.

Nhưng tôi hiểu được giá trị của việc cắt giảm lượng cacbohydrat mà tôi ăn mỗi ngày. Có lẽ tôi nên nhớ đến tổ tiên của mình và nghĩ về thói quen ăn uống của họ lần tới khi đi mua sắm ở siêu thị.

Bạn nghĩ gì? Bạn sẽ thử chế độ ăn Paleo chứ? Bạn có ăn nhiều cacbohydrat không? Bạn nghĩ gì về những tranh cãi trên đây? Hãy cho chúng tôi biết…

Dịch bởi: Ân Huệ

TỪ VỰNG

Wide (adj): rộng

Grain (n): ngũ cốc

Dairy product: thực phẩm làm từ sữa

Criticism (n): chỉ trích

Weigh gain: tăng cân

Mild inflammatory : kích động nhẹ

Alternative (n): sự lựa chọn khác

Get rid of sb/sth: tránh xa, vứt bỏ

Adapt (v): thích nghi (với môi trường)

In some ways: ở những khía cạnh khác

Ancestor (n): tổ tiên