Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến: Năng lượng sống (Energy)

Energy

My energy levels go up and down. Sometimes I'm full of energy, and sometimes I'm drained of energy. Mornings are when my energy levels are high. I wake up ready to go. I don't need 30 minutes to wake up, like some people I know.

For some reason the food I eat doesn't affect how energetic I am. Some people feel tired after lunch, while others complain they need to eat something for an energy boost. I seem to have the same level of energy even if I eat nothing all day.

The one thing that does affect my energy is the weather. A bright, sunny day gives me lots of energy. A dull, rainy day makes me feel less energetic. I also have a lot of energy if I'm doing something exciting – even if it's study or work.

 

Source: Listen A Minute

 

Năng lượng sống

Mức năng lượng sống của tôi lúc tăng lúc giảm. Đôi khi tôi tràn đầy năng lượng sống và đôi lúc tôi hết năng lượng sống. Buổi sáng là lúc mà năng lượng sống của tôi cao nhất. Tôi thức dậy sẵn sàng lên đường. Tôi không cần thiết 30 phút mới thức dậy, giống như một số người tôi biết.

Vì lý do nào đó mà thức ăn  tôi ăn không ảnh hưởng đến sinh lực của tôi. Một vài người cảm thấy mệt mỏi sau bữa ăn trưa, trong khi những người khác phàn nàn rằng họ cần phải ăn một cái gì đó để tăng năng lượng. Dường như tôi có cùng một mức độ năng lượng ngay cả khi tôi không ăn cả ngày.

Một trong những điều mà ảnh hưởng đến năng lượng của tôi là thời tiết. Một buổi sáng nắng ấm đem đến cho tôi rất nhiều năng lượng sống. Ảm đạm, một ngày mưa làm cho tôi cảm thấy năng lượng sống bớt đi. Tôi cũng tràn đầy năng lượng sống nếu tôi đang làm một điều gì đó thích thú – ngay cả khi đó là học tập và làm việc.

 

Dịch bởi: Hoài Thương