Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Chuyện tầm phào (Gossip)

Gossip

I hate gossip. It really gets on my nerves. I really don’t understand why people gossip about other people.

My office is full of gossips. They have nothing better to do. Surely there are more important things to talk about.

Gossip isn’t true. That’s why it’s gossip. OK, it might be true, but who cares? Gossiping is dangerous. It can make perfectly nice people look bad.

I’m not sure if I’ve been the subject of gossip. I’m sure I wouldn’t like it if I was. I have some friends who buy gossip magazines. They love celebrity gossip. That’s even worse than office gossip.

At least with office gossip you know the people. Any time someone comes to me to tell me the latest piece of “juicy gossip” or “hot gossip,” I tell them I’m not interested.

Source: Listen A Minute

 

 

Tin đồn nhảm

Tôi ghét tin đồn nhảm. Nó thực sự lấy hết nghị lực của tôi. Tôi không thể hiểu nổi tại sao mọi người lại hay nói xấu về người khác.

Tại văn phòng làm việc của tôi có rất nhiều tin đồn. Họ không có gì tốt hơn để làm. Chắc chắn có những điều quan trọng hơn để nói tới.

Tin đồn thường không đúng sự thật. Đó là lý do tại sao nó là tin đồn nhảm. OK, nó có thể đúng nhưng ai quan tâm chứ? Nói xấu sẽ gây nguy hiểm. Nó có thể làm những người hoàn toàn tốt trở nên xấu xí.

Tôi không chắc tôi đã từng là chủ đề của tin đồn nào chưa. Nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ không thích điều đó. Một số bạn của tôi mua các tạp chí tin đồn. Họ thích những tin đồn về người nổi tiếng. Điều đó thậm chí còn tồi tệ hơn cả tin đồn ở văn phòng nữa.

Ít ra, bạn biết ai là người đồn tin trong văn phòng. Bất cứ lúc nào, ai đó đến chỗ tôi và cho tôi biết các phần mới nhất của "tin đồn tươi mới nhất" hoặc " tin đồn nóng hổi nhất, " Tôi nói với họ rằng tôi không quan tâm.

 

Dịch bởi: cepnguyen