Bài viết liên quan:

The Serpent and the File

A SERPENT in the course of its wanderings came into an armourer’s shop. As he glided over the floor he felt his skin pricked by a file lying there. In a rage he turned round upon it and tried to dart his fangs into it; but he could do no harm to heavy iron and had soon to give over his wrath.

“IT IS USELESS ATTACKING THE INSENSIBLE.”

Chú rắn và cây dũa.

Một chú rắn lang thang bò vào cửa hàng áo lặn. Khi trườn trên mặt sàn, chú ta cảm thấy da mình như bị đâm thủng bởi một chiếc dũa đang nằm đó. Trong cơn thịnh nộ, chú trườn xung quanh chiếc dũa rồi dốc hết sức lực dùng răng nanh lao vào; nhưng chẳng thể nào làm cây sắt trơ lì có một chút vết thương và cũng không thể làm cơn thịnh nộ của mình hạ xuống.

Thật vô ích khi hành hạ một vật vô tri vô giác.

Dịch bởi Hạt Tiêu

Trung tâm ngoại ngữ CEP

 

Các chủ đề tiếng Anh thông dụng: